Fricampa - allas rätt eller orätt?

Fricampa - allas rätt eller orätt?

Publicerad

Allemansrätten ger oss rätt att vistas i skog och mark, även där marken ägs av någon annan. Men vad gäller för dig med husvagn och husbil?

Det första man skall ta hänsyn till som husvagns- eller husbilscampare är den så kallade Terrängkörningslagen från 1975. Lagen förbjuder körning på barmark i terräng med motordrivna fordon. Förbudet gäller även för markägaren själv.

Vad är då motordrivet fordon? Jo det är ett begrepp som avser alla slags fordon som drivs med motor. Det betyder till exempel bil, husbil, motorcykel, moped, traktor, motorredskap och terrängskotrar, det vill säga terränghjulingar och snöskotrar. Begreppet "motordrivet fordon" skiljer sig från "motorfordon" som avser bil, motorcykel och moped.

Terräng är i lagens mening i stort sett all natur. Parkmark, stigar, motionsspår, gräsmattor och vandringsleder.

Undantag från förbudet att köra i terräng finns. Det gäller framförallt för jordbruksarbete, arbete med renskötsel, parkarbete och räddningsinsatser. Det är också tillåtet med parkering i omedelbar anslutning till väg, och det är tillåtet att köra på skogsbilvägar och på sådana ställen som anvisas för camping, som är skyltad, även om där är ängs- eller skogsmark.

Att tälta och att övernatta i husvagn eller husbil bedöms olika. Risken att störa markägaren eller att skada marken är avgörande. Det är i grunden tillåtet att tälta något enstaka dygn på mark på behörigt icke störande avstånd från boningshus.

Slå upp tältet på tålig mark som sandmark, torr ängsmark eller skogsmark. Tälta inte i betesmarker utan att först ta reda på om det är fritt från djur.

Tältning med ett par, tre tält något dygn anses ingå i allemansrätten. För tältning i större grupper med många tält måste man ha markägarens tillåtelse. Då är ju risken för markskador och olägenheter större.

Lokala förbud
I de allra flesta kommuner finns bestämmelser om camping i lokala ordningsföreskrifter.

Normalt begränsas inte den tältning som ingår i allemansrätten. Vanligen är det förbud att tälta i parker, idrottsområden och liknande. Det kan också finnas förbud mot tältning i friluftsområden. Man är själv skyldig att ta reda på vad som gäller, och information finns hos kommunen och polisen.
På www.lst.se hittar du landets länsstyrelser.

Uppställning
Man kan tillfälligt ställa upp ett motorfordon alldeles intill vägen. Men bara under förutsättning att marken inte skadas. Markägaren får heller inte hindras i sin verksamhet, inte heller får man ställa upp sin husbil eller husvagn så att man hindrar eller stör trafiken.

Det finns ingen bestämmelse som säger hur länge man kan stå uppställd på samma plats. När det gäller tält anses gränsen gå vid "något enstaka dygn" och avlägset från boningshus. Ett husvagnsekipage eller en husbil uppfattas förmodligen som mer störande än ett tält, och kravet på hänsyn blir också större. Man bör därför inte ställa upp sin husvagn eller husbil i närheten av markägarens bostad utan lov.

Respektera privat P-förbud
I vissa fall kan det vara möjligt för markägaren att i anslutning till vägen förbjuda eller upplåta parkering på vissa villkor med stöd av Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Villkor för parkering som markägaren bestämt ska skyltas.

Den som ställer upp sin bil eller husvagn på en skyltad plats som markägaren själv behöver använda, kan straffas för egenmäktigt förfarande.

Vid allmän väg
På rastplatser och skyltade P-platser är det i grunden tillåtet att stå högst 24 timmar under vardagar. På lördagar, söndagar och helger får man i allmänhet stå till nästkommande vardag. Men rastplatser och P-platser är främst avsedda för tillfällig rast och vila, och inte för övernattning. Där kan andra regler gälla enligt lokal trafikföreskrift. Det anges i så fall på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatserna.

Enskild väg
Den som äger en enskild väg får själv avgöra om trafik med motordrivna fordon ska vara tillåten. Ägaren har rätt att förbjuda motortrafik, eller visst slag av motordrivna fordon. Ett förbud mot motortrafik på en enskild väg ska "utmärkas med vägmärke eller på annat tydligt sätt", som det står i Trafikförordningen. Även en hemmagjord skylt "Ej husbilar" måste respekteras. Enskilda vägar med statsbidrag till underhåll ska hållas öppna för biltrafik.

Men vägens ägare kan i vissa fall få länsstyrelsens tillstånd att stänga av vägen, till exempel vid tjällossning när risken är stor att vägen kan skadas av motortrafik.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat
I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Det är så gott som alltid förbjudet att köra med motordrivna fordon på vägar i området. Det kan vara tillåtet att övernatta med husvagn eller husbil på parkeringar i anslutning till reservat eller nationalparker. Inne i områdena gäller särskilda bestämmelser som oftast begränsar allemansrätten. Vad som gäller framgår av de anslagstavlor som finns uppsatta vid området. Annars får man upplysningar från kommunen eller länsstyrelsen.

 Källa: Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Missa inte att gilla Husvagn & Camping på Facebook!

On
Off

5 kommentarer

Nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Husvagn & Camping direkt i din inkorg!


Första intryck

Senaste

Läs mer

  • Senaste
  • Mest läst
  • Mest kommenterat

Facebook

Följ Husvagn & Camping på Facebook

Tidningen för dig som har husvagn eller husbil

Prenumerera på Husvagn & Camping


Beställ din prenumeration online och få tillgång till allt material inklusive vår databas på över 500 tester.
I din prenumeration ingår även digital e-tidning här på sajten eller på din iPad och Android-platta.

6 nr för endast 349kr - klicka här

Campingkatalogen

1711 camping- och ställplatser, vilken är din favorit?

Här hittar du 638 fristående campingplatser och 770 ställplatser över hela Sverige. Här krävs inget campingkort för att övernatta. Du hittar även 303 campingplatser anslutna till SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation.

Saknar vi din favoritcampingplats?
Tipsa oss!

Köp Campingkatalogen!
Få Campingkatalogen bekvämt hemskickad, köp här.

Jämtland
  • Husvagn & Camping 2023-02

  • Husvagn & Camping 2023-01

  • Husvagn & Camping 2022-12

  • Husvagn & Camping 2022-11

  • Husvagn & Camping 2022-10

  • Husvagn & Camping 2022-09

  • Husvagn & Camping 2022-08

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206