Fundering kring värme från Primus 2480 / av peppha

 • 11 svar
Fundering kring värme från Primus 2480
2019-11-23 kl 13:56

Hej på er!

Har en Polar 550 GLE -86:a med Primus 2480 och elpatron 714821 med cirkulationspump, för informationens skull.

Då vi haft denna i ägo några månader bara så måste jag pysa ut en fundering till er andra kunniga och erfarna.

Värmen från elpatron med tillhörande cirkulationspump ger snabb och skön värme vilket vi är nöjda med, cirka 65 grader vid andra radiatorn som sitter bakom konvektorskyddet i tvättrummet som exempel, men det vi är mer osäkra på är hur mycket värme man kan förvänta sig från gasolpannan endast. Efter 60 min håller motsvarande radiator bara 39 grader och det verkar stanna där, vid utetemperatur om cirka 0 grader.

Pannan verkar gå på tre brännare vilket ställts med vippan på framkanten av pannan, cirkulationspumpen 12v är bytt då den gamla lät illa och denna är korrekt installerad, till synes verkar även rumstermostaten fungera och pannan slår av och till vid rätt temperatur.

Kan vi förvänta oss högre temperatur från pannan? Om inte, borde man kontrollera vattentermostaten på pannan 711031 eller börjar kanske regulatorn 50mbar från 2007 ge upp?

Vet att någon därute bland er har kloka råd och vore tacksam om jag fick ta del av dessa, för vi vi har inga problem med att få fullgod värme med elpatronen men tycker kanske att pannan borde ge mer och snabbare värme.

//Danne

2019-11-24 kl 13:07

Jag har en gång haft en ABC -79, som hade Primuspanna. På sommaren körde vi bara med en brännare, eftersom värmen bara behövdes lite på nätterna. Vår och höst två brännare. Tre brännare minns jag bara att vi provade att de fungerade, men har inget minne av att de verkligen behövdes för att pannan skulle hålla värmen.
Vår vagn hade ingen elpatron.
Senare vagnar med vattenburen värme har haft Aldepannor. Där är effekten på gasol alltid högre än den på el. Den jag har nu ger max 3 kW på el, 5,5 kW på gasol.

Även om det här inte var ett direkt svar på frågan, eftersom jag inte har något att ge, försöker jag göra troligt att gasolen inte bör ligga efter elen i värmekapacitet.

2019-11-24 kl 14:49

Tack för din input apersson850, det stärker min teori om att full effekt inte uppnås.

2019-11-24 kl 18:20

Vad har hänt i en vagn som är 33 år?

Vad är bytt eller inte bytt, vad är kontrollerat eller inte kontrollerat?

Det första man får göra med en gammal vagn som man tar över är att byta Glykolen (om man tänkar att ha den kvar) mot en som tillverkaren rekommenderar.

Gammal glykolblanding kan ofta då den blir gammal också bli väldigt trögflytande pga slam och andra renheter. Så en sköljning sitter aldrig fel och ny glykol vet man hur länge den håller och att den har rätt frysblandning.

Det andra är att kontrollera alla gasolslangar så det inte är från tillverkningsdatum som fortaranda sitter där.

Skall finnas märkning med årtal och dessa bör inte vara äldre än fem sex år.
I de äldre vagnarna innan de nya bestämmelsena kom så satt det även slangar under spis och ovan kyl dessa bör kontrolleras speciellt. Men även de som går från gasolflaskan via pannans tvävägsventil till anslutningen under vagnen.

Ett bra sätt på polar är att använda den Gasoltestare som sitter i kofferten och innan man viker upp den så skall alla kranar inne i vagnen vara stängda, håll upp gasoltestaren i tre minuter efter det att man öppnat asolflaskan.
Kommer det inga bubblor i glaskoppen så är det bra så långt.
Öppna sedan alla kranar i vagnen och gör om samma procedur, fortarande inga bubblor så har du tur. Om inte så får man stänga en kran i taget och göra om kontrollen för att ta reda på vilket system som läcker.

Blir mycket det här, och sedan värmen från gasolpannan.

När du startar gasolpannan lyser dioden röd eller Grön vid start.

Lyser den grön så startar inte brännare 2 och 3 (om du vikit ner reglaget för brännare tre).

Då är magnetventilen trasig för brännare två och den får bytas.

Det är det ena...

Det andra är som du säger att det blir varmast på radiatorn i tvättrummet?

Tvättrummet ligger vad jag förstår på höger sida i färdriktningen och framför det så finns varmvattenberedaren och framför den så finns gasolpannan.

Gasolpannans cirkulationspump skall sitta på returen från vagnen och returen kommer via tvättrummet (det undre röret på pannan) Expansionstanken och expansionstankens baypaus rör från utgången på pannan sitter då på det övre röret på pannan.

När man kör gasolpannans cirkulationspump så skall det "rinna" lite över till expansionstanken som talar om att cirkulationspumpen fungerar som den ska.

Och när du kör Elpatronen med den inbyggda cirklationspumpen så kopplas 12V pumpen på pannan bort. Men cirkulationen ska fortfarande vara som så att den tar från returen och skickar vidare genom pannan och upp sedan vänster i vagnen där tvättrummet blir på returen.

Elpatronens verkningsgrad ligger inom 25/27 grader i skillnad inne och ute, är det mer så stödkör man med gasol. Eller enbart gasol.

Frågan blir då kanske?

Är Elpatronen utbytt och är den inkopplad som den ska där returen ligger närmast motorn och utloppet närmast kontaktorerna (den stora delen där 220V går in) och motorn placerad mot ytterväggen och inte innåt?

Ja det blev mycket men en instruktionsbok kanske inte skulle sitta fel.

https://www1.cabbycenterkristinehamn.se/dokument/ibok/polar/polar_1986.pdf

2019-11-24 kl 22:18

Hej och tack Hagbard för mycket bra input!

Har bruksanvisning både i originalutgåva och elektronisk från just angiven länk, så dessa har bläddrats genom några vändor. Kunde dessutom se dessa att det står fel i att vippan på pannan ska fällas nedåt för tre brännare, enligt konstruktion och anvisning i gasolkofferten uppåt.

Bland det första jag gjorde efter köp var just byta slangar, gå igenom skarvar och provtrycka samt gasoltesta i samband med besiktning och allt där ser grönt ut men hade inte tillgång till ny reduceringsventil för 50mbar så därför uppstår denna fundering.

Glykolen har bytts i samband med pumpens byte till föreskriven Long life och då värmen från elpatron ger värme verkar det osannorlikt att något stopp föreligger, systemet är ordentligt luftat.

Som jag skrev var uppmätt temperatur från konvektor i tvättrummet bara exempel, och inte där det är varmast, det är i konvektorn närmast elpatron där värmeslingan startar och går rätt väg genom pump vidare elpatron och ut slingan.

Värme från elpatron fungerar klockrent som tidigare nämnts och tillsammans med pannan enligt vad som föreskrivs.

Att brännare tre startar både hör man och kan mäta upp i slingan då det blir skillnad mellan två och tre brännares effekt, 26/39 grader, signal på termostatpanelen fungerar med grön och röd.

Vidare har jag testat koppla bort termostat från varmvattenberedare, öppnat/stängt shuntventil, utan att detta skulle ge annan effekt än vid stängd shuntventil stryps slingan för sommarvatten.

Som det ser ut sitter panna med tillhörande slangar och kopplingar, elpatron och varmvattenberedare där de placerats från fabrik, denna vagn har mest stått inomhus och de gånger den varit ute hos föregående ägare har mestadels elpatronen använts.

Har nu beställt reduceringsventil och hoppas se effekten öka något i alla fall.

Tar tacksamt vidare emot fler ideer och förslag från er.

//Danne

2019-11-25 kl 09:05

peppha skrev:
Att brännare tre startar både hör man och kan mäta upp i slingan då det blir skillnad mellan två och tre brännares effekt, 26/39 grader, signal på termostatpanelen fungerar med grön och röd.

Har nu beställt reduceringsventil och hoppas se effekten öka något i alla fall.

Tar tacksamt vidare emot fler ideer och förslag från er.

//Danne


När det gäller brännare tre så hör du inte när den startar utan den går igång samtidigt som brännae två.

Indikeringen inne på panelens diod Grön eller Röd innebär Grön diod brännare ett startar (magnetventil 1 (ett) öppnar).
Röd diod brännare 2 (två) och även brännare 3 (tre) om den är tillslagen startar.

Slår inte magnetventilen till för brännare 2 så går inte heller brännare 3.

Men observera att du har 2 reduceringsventiler, en på flaskan 50 mbar och en efter tvåvägsventilen till pannan 30 mbar.

Och det är 50 mbars ventilen som förser pannan via tvåvägsventilen på skottet mellan pannan och övriga koffert.
-Fungerar den som den ska?

Det som kan hända i den första ventilen på flaskan är om man inte "blåst" flaskan innan montering av reduceringsventilen. I en nyfylld flaska så kan det bildas kondens just vid påfyllningen som ansamlas i toppen på flaskan och det är då bra att blåsa de innan man tar den i bruk.

Då får man bort den ev fukt som annars kan spöka i ventilen.

När det är runt noll eller lägre är det bra att vrida ventilen lite lodrätt i stället för vågrätt.

2019-11-25 kl 17:14

Hej och tack igen!

Japp, man hör tydligt brännare tre starta då pannan går för två och då vippan på pannan slås till tre så visst hör man.

Regulatorn för 30mbar är bytt och det vekar fungera som det ska, självklart kan man nog aldrig vara helt säker. Kylskåp och spis går väldigt bra på gasol.

Ska nog tillägga att vi har erfarenhet av husvagnar så mycket grundläggande har vi koll på men aldrig haft en 2480 vilket gör att vi får dessa funderingar vilken effekt man faktiskt kan förvänta sig.

//Danne

2019-11-25 kl 18:16

Nu tänkte vi olika...

Står man inne i vagnen och startar pannan om tredje bännaren är dragen så hör du bara att magnetventil två slår till samtidigt som brännare tre tänder tillsammans med tvåan.

Annars så är det ganska självklart, är tredje inte dragen utan du drar den vid pannan så hör man ju att den tänder, den tänder då på tvåans låga.

Varje brännare ger 2100 Watt totalt 6300 Watt och man behöver sällan använda alla tre brännare om det inte kryper ner under 25 minus.

Men den primära frågan gäller väl om den håller inställd temperatur eller inte oavsett om du kör med Elpatron eller gas. Nackdelen med Elpatron när det gäller att hålla inställd temperatur är att det tar längre tid vid till och frånslag än vad det tar med gasen. Specellt om skillnaden ute inne är över 25/27 grader.

Men då du skriver:

"Efter 60 min håller motsvarande radiator bara 39 grader och det verkar stanna där, vid utetemperatur om cirka 0 grader".

Det är väl en ganska bra skillnad om du bara vill ha ca 23 grader i vagnen och slippa kallras. Det är ju det som Termistorn sköter.

Vill du ha varmare så ställer du upp Termostaten och får då varmare vatten fram och när du tar temperaturen direkt efter utgång från Elpatronen så är det väll ganska klart att det blir lite varmare där. Borde ju bli lika eller mer vid utgången från gasolpannan då den har mer effekt men i o m att det blandas så avtar gradtalet under resans gång runt vagnen.

Har du mätt i några andra vagnar du haft eftersom du har funderingar om just Primus 2480. Man får vara glad om denna panna fungerar över huvud taget då det är en stor kompromis från en panna som var avsedd endast för entrepenadmaskiner från början.

2019-11-26 kl 21:55

Termostatvredet på panelen inne i vagnen har provats i flertal lägen och dessa fungerar till synes pannan slår till då den vrids upp från nolläge, vrids ner och övergår till mjuk grön innan avslag. Under uppmätning har jag provat i både maxläge och på olika ställen i spannet 20-max.

Övriga vagnar har gett snabbare värme, men självklart kan detta bero på att panna suttit i mitten av vagnen osv. vilket gjort mig osäker i detta fallet.

Vill ge dig ett stort tack för att du tagit dig tid att svara vilket jag uppskattar, läst många av dina övriga inlägg i diverse forum och hyser stor respekt för din kunnighet.

Har i eftermiddag bytt till den nya reduceringsventilen på flaskan och pannan verkar spinna som en katt, temperaturen utomhus har sjunkit någon grad men efter motsvarande tid passerades 39 grader och värmen i radiatorn fortsatte öka innan jag tvyärr var tvungen att bryta för dagen.

Så nu hoppas vi kunna använda pannan ett tag framöver (förhoppningsvis) :)

//Danne

2019-11-27 kl 10:46

Tackar ödmjukast...

Men det går aldrig att jämföra en Primus mot en Alde och jag förstår att du har haft Alde 29xx i dina andra vagnar och de är i en klass för sig själv.

Aldepannan fungerar som vilken villapanna som helst då den altid har ca 80 grader i pannan vid varje start medans Primusen altid startar från kall pannan och det ger en otrolig skillnad i komfort.

Även i de nyare Aldepannor 3000, 3010 och 3020 fungerar lika som de tidigare 29xx pannorna då även de har en grundvärme innan start vilket aldrig primus har.

Men sköt om den du har och dra gärna en ny minuskabel direkt från batteri till panna så fungerar den bättre under tid då det som spökar mest är just dålig jord till denna panna. Samt att Batteriet är fräscht och inte sulfaterat.

Mins jag inte fel så går originaljord ut i kofferten och är fastsatt i plåten bakom gasoltuben (en tunn svart ledning) och den brukar ärgas och är väldigt klen ca 0,75 m2 och det är där det spökar för där får pannan sin jord ifrån.

Men, må gott i din vagn, för i övrigt så är vagnen bra om den inte läcker. Det man bör kontrollera är positionsljusen fram dom bör alltid tätas om i en äldre Polar förutom övriga lister.

2019-11-27 kl 10:59

Dessutom ger Aldepannorna värme från sig själva också i vagnen, eftersom de vanligtvis är monterade i garderoben, inte i gasolkofferten.

 • 11 svar

Nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Husvagn & Camping direkt i din inkorg!


Forum

Detta innehåll är skapat av Husvagn & Campings medlemmar.

Bildalbum

Senaste kommenterade användarbilderna

Första intryck

Senaste

Läs mer

 • Senaste
 • Mest läst
 • Mest kommenterat

Facebook

Följ Husvagn & Camping på Facebook

Tidningen för dig som har husvagn eller husbil

Prenumerera på Husvagn & Camping


Beställ din prenumeration online och få tillgång till allt material inklusive vår databas på över 500 tester.
I din prenumeration ingår även digital e-tidning här på sajten eller på din iPad och Android-platta.

6 nr för endast 349kr - klicka här

Campingkatalogen

1588 camping- och ställplatser, vilken är din favorit?

Här hittar du 580 fristående campingplatser och 651 ställplatser över hela Sverige. Här krävs inget campingkort för att övernatta. Du hittar även 357 campingplatser anslutna till SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation.

Saknar vi din favoritcampingplats?
Tipsa oss!

Köp Campingkatalogen!
Få Campingkatalogen bekvämt hemskickad, köp här.

Jämtland
 • Husvagn & Camping 2020-08

 • Husvagn & Camping 2020-07

 • Husvagn & Camping 2020-06

 • Husvagn & Camping 2020-05

 • Husvagn & Camping 2020-04

 • Husvagn & Camping 2020-03

 • Husvagn & Camping 2020-02

Denna sajt drivs av Egmont Publishing Digital AB, som är en del av Egmont Publishing AB. Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Egmont Publishing är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.egmontpublishing.se/.

Egmont Publishing Digital, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556647-1842