Vad ska finnas på en ställplats? / av Jenny Floden

 • 24 svar
Vad ska finnas på en ställplats?
2015-04-09 kl 15:09

Intresseorganisationen Husbilsdestination Sverige arbetar för att göra Sverige till Europas bästa husbilsdestination.

Ett av målen är att få bland annat företag och kommuner att anläggas fler ställplatser i Sverige. I deras informationsbroschyr definierar de vad en ställplats är samt vilken basservice som ska finnas:

"Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet inom rimligt avstånd finns tillgång till tömning av avlopp och påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses".

Basservice
• Platsen bör vara placerad på ett attraktivt och bra läge
• Platsen bör vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen.
• Platsen bör vara väl skyltad med bra hänvisning.
• Prisinformation samt hänvisning till närmaste plats inom rimligt
avstånd där man kan finna service för tömning av avlopp, påfyllning
av vatten och annan service som man efterfrågar.
• Information på svenska, engelska och tyska.
• Minimumavstånd i enlighet med MSB:s (Myndigheten för samhällskydd
och beredskap) rekommendationer alternativt enligt
den lokala brandmyndigheten.

Vi är nyfikna på vad du tycker!
Är definitionen bra, och vilken service vill du ha/behöver du på en ställplats?


Soliga hälsningar från Stockholm!
Jenny Flodén, webbredaktör

2015-04-09 kl 17:47

Hej!
Jag tycker det primära skall vara att den skall vara öppen för alla typer av campingfordon. Att man kan hämta vatten och tömma toa och gråvatten är så klart trevligt, men jag tycker inte det är det viktigaste. På en ställplats står man ju oftast inte mer än en natt eller två, och så mycket planering bör man ha som campist att man klarar det utan större problem.

Plant skall det naturligtvis vara och fast så fordonen inte sjunker ned, men det anser jag som självklart så det skall egentligen inte behöva påpekas. Pris naturligtvis och för en ställplats bör det inte vara mycket över 100:-, i annat fall kan man lika bra köra till en campingplats. Resten är väl OK som du skriver.

Med vänlig hälsning

Hans-Peter Stülten
Nynäshamn
2015-04-09 kl 19:00

Håller med foregående inlegg. Alle typer campingfordon skal ha adgang.

2015-04-09 kl 21:54

Definitionen av en ställplats, jag tycker att det räcker med:

Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet inom rimligt avstånd finns tillgång till tömning av avlopp och påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt.

Ska man kräva att vissa avstånd ska hållas gör man det mer komplicerat än nödvändigt för den som vill upplåta yta för en ställplats, tex en grusplan. Resultatet blir antagligen att vi får färre ställplatser. Vem ska ta ansvar för och kontrollera att avstånden hålls, den självutnämnde ordningsmannen på ställplatsen?
Låt sunt förnuft få råda, det är inte alltid man kan ha 4 meter mellan enheterna. Passar det inte så finns ju alltid de mer reglerade campingplatserna.

När det gäller basservice:
• attraktivt och bra läge, är upp till var och en att bedöma så det kan inte ses som ett krav

• Platsen bör vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen, naturligtvis.

• Platsen bör vara väl skyltad med bra hänvisning. Gör det lättare att hitta och det behöver inte råda något tvivel om var man får stå

• Prisinformation samt hänvisning till närmaste plats inom rimligt
avstånd där man kan finna service för tömning av avlopp, påfyllning
av vatten och annan service som man efterfrågar. Bra att veta var man kan tömma och fylla, behöver dock inte vara i omedelbar närhet av ställplatsen.

• Information på svenska, engelska och tyska. Lite överkurs tycker jag.

• Minimumavstånd i enlighet med MSB:s (Myndigheten för samhällskydd
och beredskap) rekommendationer alternativt enligt
den lokala brandmyndigheten. Svårt att upprätthålla utan markerade platser och leder säkert till en hel del kontroverser.

Ställplatser ska vara enkla, en lämplig plats, en soptunna, anvisning om var man kan fylla på vatten och tömma gråvatten och toa. Begränsar vi oss till de kraven så blir det enklare för den som vill anlägga en ställplats och priserna kan hållas på rimlig nivå.
Tycker mig se en tendens att utbudet av service ökar och att priserna därmed drar iväg. I artikeln om en ny ställplats på Gotland så skrivs det att priset kommer att vara ca 250 kr, då har vi nått, eller till och med gått över, gränsen för vad som är rimligt för en övernattning på en ställplats.

Ett exempel på en bra ställplats är den i Gnosjö. En gräsplan med en ställplatsskylt och en soptunna samt en anvisning att man kan fylla/tömma i Hillerstorp någon mil därifrån. Avsaknaden av service på platsen gör att man får omsättning på besökarna då de flesta behöver fylla/tömma efter ett par dygn. Att det dessutom är gratis gör det hela ändå bättre.

Slutligen när det gäller den infekterade frågan om husvagnars vara eller icke vara på ställplatserna. Låt den som anlägger ställplatsen avgöra vad de anser är lämpligt utifrån de förutsättningar som råder.

LAEN
2015-04-10 kl 10:24

I Gränna hamn har den här gruppen som Jenny skriver om anlagt en plats som inte direkt lever upp till deras definition av ställplats.

En "ställplats" i sin enklaste form är en parkeringsplats avsedd för husbilar och i bland även husvagnar. Sen har den här gruppen spånat fram en önskelista över den perfekta "ställplatsen". det borde väl vara upp till varje innehavare av en "ställplats" att välja vilken service som ska erbjudas.

Den här gruppens definition kommer snarare att bromsa tillkomsten av nya "ställplatser" än att få kommuner mfl anlägga någon.

2015-04-10 kl 20:29

Har som min signatur anger forskat lite kring detta, mer kommer.

Initiativtagare till projektet är SCR..... något att fundera runt. "ställplatser är ju en stark konkurent till deras medlemmar"

Dess tre pilot "ställplatser" är vanliga parkeringar med lite extra service. 4 meter mellan ekipagen - glöm det max 2.

Ansvarig för projektet är VD för SCR!?!

Intressant från hemsidan som för övrigt inte imponerar är att en tung deltagare RMF lämnar projektet.
http://husbilsdestination.se/husbilsturismen/rmf-bryter-traffad-overenskommelse/

RMF skriver på sin hemsida:

"Det har varit diskussionen om att RMF "sitter i knä" på SCR och Husbilsdestination Sverige.
Vi vill bara klargöra att vi är en paraplyorganisation som kan vara med i Husbilsdestination Sverige, men som bollplank och rådgivare. Vi kommer inte att ta beslut i något ärende som Husbilsdestination Sverige fattar."

Att SCR driver detta med knappt hälften av Sveriges campingplatser som medlemmar innebär förmodligen att ställplatserna ska anslutas till SCR - kommer det att krävas campingkort även där då ;-)

2015-04-11 kl 17:41

Skulle inte förvåna mig ett dugg om SCR försöker få in en fot för att kräva SCR kort för anslutna ställplatser !

2015-04-11 kl 18:59

Om SCR-medlemmar ordnar enkla ställplatser med rimliga priser så varför inte? Vi behöver flera ställplatser!
Tryck in ditt SCR-kort i automaten, få ut din ställplatsbiljett och sedan kommer det en faktura hem, så bekvämt. Då får SCR-kortet plötsligt ett mervärde.

Om några sedan bojkottar SCR-platserna, så bra då får vi andra bättre med plats. ;-)

LAEN
2015-04-11 kl 19:31

Nu är det nog inte så att SCR:medlemmarna ordnar "ställplatser", dom tar nog hellre in bilarna på sin camping ;-) Utan det är nog kommuner och lite privata initiativ, om dom sedan hamnar hos SCR så är det nog inte rimliga priser att vänta.

2015-04-11 kl 21:26

Antalet husbilar blir fler och fler, det vi efterfrågar är enkla ställplatser med rimligt pris. Inte camping resorter där man bokar i förväg och betalar 300-500 kr/dygn. Erbjuder aktörer utanför SCR allt fler ställplatser så måste SCR och deras medlemmar anpassa sig och erbjuda det som husbilsåkarna efterfrågar till konkurrenskraftiga priser. Om inte så är de snart utkonkurrerade och får nöja sig med de husvagnsåkare som är villiga att betala deras höga dygnspriser och anpassa sig till deras bokningssystem.

Därför borde enkla ställplatser med rimliga priser där man kan betala med SCR-kortet vara intressant för SCR och deras medlemmar. Ett sätt att försäkra sig om att man fortsätter vara ett alternativ för oss husbilsåkare.

LAEN
2015-04-12 kl 11:49

Jag som husvagnsåkare kräver att samtliga ställplatser talar om maxlängd och inte diskuterar om det bara får vara husbil eller om husvagnar får stå där. En bra begränsning vore att man inte får koppla loss husvagnen om man står på ställplats så det inte står husvagnar parkerade på ställplatsen.

En ställplats ska i mina ögon vara en parkering med kortdragare som en vanlig parkering till att ha latrin och gråvattentömning samt vattenpåfyllning. Allt över det är campingplats i mina ögon.

2015-05-15 kl 19:22

Jag håller med dig Ågren maxlängd och max ett dygn. En ställplats skall vara till för övernattning och inte Camping.

2015-05-16 kl 19:53

Vem ska sätta reglerna för ställplatserna? Ska vi tillsätta en statlig ställplatskommite som detaljstyr och ger tillstånd eller ska innehavaren få bestämma vem som är välkommen och vilka regler som gäller?

Jag tycker innehavaren ska bestämma och jag är nöjd med hur det fungerar nu. Passar det inte så åker jag någon annan stans.

Naturligtvis är det bra om ställplatserna blir flera och det blir de bara om den som anlägger ställplatsen får bestämma, vem som är välkommen och vilka regler som gäller, utifrån platsens förutsättningar och den målgrupp de har. Inga krav på en viss servicenivå eller utformning.
Håller helt med om att ställpatser i första hand ska vara enkla övernattningsplatser med rimliga priser.

LAEN
2015-05-17 kl 17:15

Tycker ställplatser ska vara just ställplatser och inte ett sätt att kringå regler som gäller campingplatser. Sen om den inte är annat än en parkering kan ju kravet vara tex gråvattentank och maxlängd på ekipaget. Det är ju helt ok.

2015-05-19 kl 23:14

Jag har fortfarande svårt att se varför man skall skilja mellan campingfolket, om de använder husbil eller husvagn. Campingfordon som campingfordon. Av samma orsak har jag lite svårt för Ågrens förslag om att ett husvagns ekipage inte får delas. Om vi håller oss till att en ställplats är för kortare uppehälle, typ en eller på sin höjd två nätter, ser jag inget problem. Det kan vara praktisk att sätta husvagnen på en ställplats och köra med bilen till en sevärdhet eller för att handla. Sedan förvånas jag allt mer, när man i H & C kan läsa att nu öppnar den och den en ställplats där man tar 200:- eller mer för en övernattning. Då har man enligt min åsikt definitivt passerat gränsen med råge. Till de pengar tar jag hellre in på en vanlig campingplats.

Med vänlig hälsning

Hans-Peter Stülten
Nynäshamn
2015-05-20 kl 09:24

En ställplats är för mig en övernattningsplats så vatten och Gråvatten tömning är vad som behövs. Jag vill ha ställplatserna tillgängliga för mig med vagnen så jag kan komma på kvällen sedan sova och åka till min destination på morgonen. Allt annat nyttjade är camping. Så max pris för att parkera och sova 50-100 kr. Så öppna för alla och maxa vistelsen till 12 timmar så slipper vi diskussion om hur det ska eller inte ska vara.
////Xon

2015-05-20 kl 19:58

Det vore ett plus om en enkel toalett och dusch finns tillgänglig. Om ej är det nog närmast ett krav på att tömning av toa och gråvatten samt påfyllning av vatten finns.

2015-05-25 kl 11:50

Att begränsa tiden till 12 timmar var ett bra förslag. Då skulle namnet ställplats stämma bättre. När det blir frågan om hela dygn och längre börjar det mera handla om camping och då börjar campingägarna att lägga sig i.

2015-05-25 kl 20:29

Hej!

Att begränsa tiden till 12 timmar kan jag leva med, däremot inte med krav på att husvagn och dragfordon inte får kopplas isär.

Med vänlig hälsning

Hans-Peter Stülten
Nynäshamn
2015-05-27 kl 14:38

Husbils destination Sverige invigde den första husbilsplatsen enligt deras koncept för ett tag sedan - Gränna hamn. Har bott där tidigare men gjorde återbesök nu i veckan. Krångliga instruktioner vid incheckningen (automat) endast på svenska. Minst en blev kvar utanför efter betalning pga att bommen går upp när kvittot kommer och ned lagom när man kommer in i bilen ;-)
Toaletten med nedsläckt knappsats och sexsiffrig kod. när man listat ut att man ska trycka längst ned till vänster för att tända upp knappsatsen återstår att efter koden lista ut att man återigen ska trycka därnere för att låset ska öppnas. Då återstår bara att räkna ut att för att detta ska fungera behöver man trycka in dörren med knät under operationen ;-) Även där en bristfällig instruktion på svenska endast om att man ska slå in koden för att öppna.För att låsa efter sig krävs ny knapptryckning. Platsernas utmärkning består av tidigare parkeringsrutor där man skrivit ut platsnummer, en husbil över 6 meter får inte plats inom rutorna förutom i mittenraden men då blir det ingen el men samma pris 180:-. Tömning av kemtoa trasig, gråvatten placerad så att man delvis behöver blockera in/utfart för att komma till om man inte har en liten husbil.

2015-05-27 kl 22:52

Tror att vi som skriver här på forumet har lite olika syn på vad en ställplats är och hur den ska utnyttjas. För oss är den ett alternativ till dyra campingar (SCR-campingar) med en massa service och aktiviteter som vi inte utnyttjar. Ta ställplatserna på Öland eller i Göteborgs skärgård som exempel, de fungerar bra för att stå ett par nätter om man vill ta fram cykeln och besöka någon sevärdhet eller bara bada en dag. Ja, jag erkänner, vi "campar" på ställplatserna. Tar fram möbler och grillar om det finns möjlighet.
Servicen varierar från soptunna till full campingservice och kostnaden stannar oftast på 100-200 kr vilket är fullt acceptabelt jämfört med vad SCR-campingarna kostar.
Ställplatser med bara en soptunna är egentligen att föredra då de flesta behöver tömma/fylla efter ett par nätter vilket ger en naturlig omsättning av besökare. Tömma/fylla kan man göra på Vägverkets rastplatser eller någon annan tömningsplats (finns tex. en i Borgholm som kommunen tillhandahåller) när man är på rull. Ibland får man ta in på camping eller ställplats som tillhandahåller den servicen om man inte hittar någon annan plats att tömma/fylla på.

Alla idéer om tidsbegränsningar, begränsad längd på fordon eller fordonståg, vilka fordon som är välkomna (70% av alla ställplatser i campingkatalogen välkomnar husvagnar), avstånd mellan fordon eller vilken service som ska tillhandahållas tycker jag vi lämnar till den som upplåter platsen. Jag har naturligtvis min åsikt och den har jag redovisat i flera inlägg här på forumet.

Bästa sättet att påverka är att välja ställplatser eller campingar som fyller de behov/krav vi har, kommer det inga besökare så får den som upplåter ställplatsen/campingen anpassa sig så att besökarna kommer. SCR-campingarna på Öland klagar på konkurrensen från ställplatserna, men det är bara att erbjuda det vi efterfrågar till ett konkurrenskraftigt pris så kommer vi att besöka dem.

LAEN
2015-06-10 kl 16:39

LAEN du vill gärna framhålla att 70% av alla ställplatser i Campingkatalogen välkomnar husvagnar. Om vi kollar Öland ,kusten neråt Skåne och västkusten där dom fina platserna ligger då stämmer inte dina 70 procent. Oftast är bara husbilar som välkommen till dom finaste platserna.

2015-06-19 kl 16:23

Det verkar ta tid att komma fram hur en ställplats skall vara, den fråga kommer gång på gång och inget händer, kanske dax för beslutande att åka ner över sundet för där finns det ställplatser som fungerar och har fungerat i åratal och ta dom erfarenheterna.

2015-07-09 kl 21:14

Jag tycker också att husvagnar bör vara välkomna på ställplatserna om det är praktiskt möjligt.
Just nu håller jag på och letar efter ett ställe att övernatta på i trakterna av Linköping/Norrköping endast en kort övernattning medans man är på rull.
Men då blir man fundersam när ställplatserna i katalogen säger husvagn och husbil, men när man går in på hemsidan hos dessa ställen så står det bara om husbilar.

 • 24 svar

Nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Husvagn & Camping direkt i din inkorg!


Forum

Detta innehåll är skapat av Husvagn & Campings medlemmar.

Bildalbum

Senaste kommenterade användarbilderna

Första intryck

Senaste

Läs mer

 • Senaste
 • Mest läst
 • Mest kommenterat

Facebook

Följ Husvagn & Camping på Facebook

Tidningen för dig som har husvagn eller husbil

Prenumerera på Husvagn & Camping


Beställ din prenumeration online och få tillgång till allt material inklusive vår databas på över 500 tester.
I din prenumeration ingår även digital e-tidning här på sajten eller på din iPad och Android-platta.

6 nr för endast 349kr - klicka här

Campingkatalogen

1711 camping- och ställplatser, vilken är din favorit?

Här hittar du 638 fristående campingplatser och 770 ställplatser över hela Sverige. Här krävs inget campingkort för att övernatta. Du hittar även 303 campingplatser anslutna till SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation.

Saknar vi din favoritcampingplats?
Tipsa oss!

Köp Campingkatalogen!
Få Campingkatalogen bekvämt hemskickad, köp här.

Jämtland
 • Husvagn & Camping 2022-10

 • Husvagn & Camping 2022-09

 • Husvagn & Camping 2022-08

 • Husvagn & Camping 2022-07

 • Husvagn & Camping 2022-06

 • Husvagn & Camping 2022-05

 • Campingkatalogen 2022

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206