Vad kostar lånet till husvagns- och husbilsköpet?

Publicerad: 2008-11-17   Uppdaterad: 2023-04-18

Att köpa husvagn eller husbil är ett stort beslut. Ofta pratas det om modeller och tekniska lösningar, men för de allra flesta är det priset som avgör. Vi har talat med några svenska långivare och visar här vad det kan kosta att låna till köpeskillingen.

Vad kostar lånet till husvagns- och husbilsköpet?

Det kan finnas flera möjligheter att ta lån. Generellt kan sägas att ju bättre
säkerhet som kan lämnas desto bättre villkor kan du få för lånet. Du som bor
i villa kan ofta belåna ditt hus och detta torde vara den bästa lösningen.

Tänk då på att inte ta den ökade belåningen på längre tid än att värdet finns
kvar på husvagnen eller husbilen. Se till att amortera i takt med minskat
värde på fordonet. Kolla också upp vad det innebär om du vill lösa lånet i
förtid så att du inte då blir drabbad av stora kostnader.

Vanliga lånemöjligheter är:
1. Privatlån utan säkerhet
2 Fritidslån med fordonet som säkerhet
3. Medlemslån knutna till någon fackförening eller organisation
4. Kreditföretag
5. Husvagns/husbilsföretag

Vad kostar ett lån på 100 000 respektive 500 000 kronor, exklusive
amortering, det första året?

Företag

Uppläggnings- resp. aviseringskostn. kr

Ränta, %

Lånebelopp 100′ kr Årskostn. kr

Lånebelopp 500′ kr Årskostn. kr

Säkerhet

Max lånebelopp, kr

Lånetid max, år

Forsbergs Fritidslån

495, 40

6,95

7 480

35 280

husvagn/husbil

Ingen begr.

15

GE Money Bank

495, 40

6,95 – 7,95

7 480 – 8 480

35 280 – 40 280

husvagn/husbil

Ingen begr.

15

Länsförsäkringar Bank

500, 15

7 – 7,5

7 230 – 7 730

Inget krav

Ca 250 000

10

Handelsbanken

750, 0

7,25 – 8,25

7 325 – 8 325

Inget krav

200 000

Handelsbanken, Finans

750, 35

6,75 – 7,25

7 245- 7 745

34 245 – 36 745

husvagn/husbil

Ingen begr

7-15

Nordea Fritidskredit

700, 20

7,7

8 010

38 810

husvagn/husbil

Ingen begr

10

Nordea Medlemslän

0

7,75

7 750

38 750

Inget krav

Ingen begr

12

0Nordea Förmånslån

350, 0

7,5 – 7,75

7 535 – 7 785

37535 – 38 785

Inget krav

Ingen begr

12

SEB Enkla lånet

0

6,34 – 13,45

6 340 – 13 450

Inget krav

350 000

SEB Fritidslån

0

7,16

7 160

35 800

Inget krav

ngen begr

2-15

SEB Medlemslån

0

7,44

7 440

Inget krav

350 000

Swedbank, privatlån

350 – 850, 0 – 15

7 – 8,75

7 035 – 9 015

35 035 – 44 015

Inget krav

Ingen begr

Swedbank, fackmedlem

0, 0 – 15

7,75

7 750 – 7 930

Inget krav

200 000

Swedbank, Finans

500, 12 – 35

7,45

7 644 – 7 920

37 444 – 37 720

husvagn/husbil

Ingen begr

10-12

Wasa Kredit AB

500, 40

7 – 8

7 530 – 8 530

35 530 – 40 530

husvagn/husbil

Ingen begr

Kommentarer kring uppgifterna i tabellen:
– Oftast gör den som skall låna ut pengar en kreditprövning som innefattar
bland annat låntagarens inkomster, betalningsanmärkningar, hur mycket lån
som redan finns och återbetalningsförmågan

– Räntan varierar och det är en förhandlingssak mellan låntagare och
långivare. Långivaren värderar värdet i att låna ut till aktuell kund.

– Ränta och villkor i tabellen är från maj 2008

– Vid framräkning av räntekostnad är förutsättningen att hela det angivna
beloppet är lånat och till den amortering som sker under året har ingen
hänsyn tagits då det påverkar mycket marginellt

– Uppläggningskostnaden är fördelad under en tioårsperiod.

JÄMFÖRDA LÅNGIVARE

Forsbergs Fritidslån
Forsbergs Fritidslån är knutet till GE Money Bank. Max lånetid 15 år gäller
för nya fordon. Minsta kontantinsats är 20 procent och fordonet står som
säkerhet för lånet.

GE Money Bank
Du kan endast ta lån hos GE Money Bank vid inköp hos husvagns- och
husbilsförsäljare och med fordonet som säkerhet samt en kontantinsats på
minst 20 procent. Även om det går att få en lånetid på 15 år så
rekommenderar de i de flesta fall en lånetid på 10 år.

Handelsbanken
Vid inköp via Handelsbanken Finans gäller att inköpet ska finansieras genom
en kontantinsats på minst 20 procent. Låntagaren kan välja amortering mellan
rak och annuitet. Fordonet får ej vara överlämnat innan banken blivit
inkopplad. Säljaren får betalt av banken och inköp kan ske såväl från
auktoriserade försäljare som privat.

Nordea
För Fritidskredit gäller att fordonet måste köpas hos en handlare, alltså
inte av en privatperson. Fordonet måste vara helförsäkrat under kredittiden
och kontantinsatsen ska vara minst 20 procent. Lägsta ålder för kredittagare
är 20 år.

Det är många fackförbund där medlemskapet godkänts för låntagare. Rak
amortering gäller, med andra ord fast amorteringsbelopp per månad.

För att få ta Förmånslån krävs att du är förmånskund eller PLUS-kund i Nordea.
För lånebelopp under 100 000 kronor gäller annuitet för betalning av ränta
och amortering (lika belopp varje månad). Vid lån över 100 000 kronor gäller
rak amortering

SEB
För det enkla lånet krävs att du är minst 18 år och har en fast inkomst på
minst 150 000 kronor per år.

För att få del av medlemslånet gäller att man är med i vissa fackföreningar
eller andra organisationer.

För fritidslånet krävs en minsta kontantinsats på 20 procent och vill du
utnyttja längsta möjliga amorteringstid ska kontantinsatsen vara minst 30
procent. Låntagaren kan välja rak amortering eller annuitet. Den rörliga
räntan är kopplad till marknadsräntan Stibor.

Swedbank
Den lägsta uppläggningskostnaden för privatlån kan endast erhållas om lån
söks via telefon eller internet.

Den högre kostnaden för avisering av privatlån och medlemslån avser avisering
via papper. Den lägsta kostnaden för avisering vid lån i Swedbank Finans
avser autogiro.

Vid lån via Swedbank Finans gäller att inköpet skall finansieras genom en
kontantinsats på minst 20 procent, vilket kan utgöra inbytesobjektet eller
kontant. Fordonet får ej bli mer än 20 år under lånetiden, som kan vara 10 –
12 år.

Wasa Kredit AB
Wasa Kredit AB Samarbetar med återförsäljare av husvagnar och husbilar. Lånet
kan ej tas vid inköp från privatsäljare. Wasa Kredit ägs av Länsförsäkringar
och även här gäller att objektet står som säkerhet och att lägsta
kontantinsats är 20 procent.

Stor vikt läggs vid fordonets värde då det gäller lånebelopp och lånetid.
Helheten, objekt, kund och försäljare avgör lånevillkoren.

Av: Lars-Åke Höglund

Rulla till toppen