Vet du hur en hjärtstartare ska användas?

Publicerad: 2020-06-16   Uppdaterad: 2023-04-18

Vi ser dem på campingar och andra offentliga platser, men hur många vet egentligen när och hur en hjärtstartare ska användas? Vi har bjudit in en expert som lär oss att rädda liv.

Vet du hur en hjärtstartare ska användas?
Tomas Olsson föreläser ibland på campingar. Här är det gästerna på Norrvikens Camping som får en genomgång i hur en hjärtstartare fungerar och används. FOTO: Plusab

En hjärtstartare har till uppgift att analysera hjärtats rytm, instruera användaren och avgöra om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering. Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda, oavsett tidigare erfarenhet. 

Användaren instrueras via inlästa instruktioner – och det går inte att avge en stöt om det inte är nödvändigt.

– Varje dag dör i genomsnitt 30 personer av hjärtstopp i Sverige. Ju fler som har kunskaper i hjärt-lungräddning och ju fler hjärtstartare som finns och registreras, desto fler liv kan vi rädda, berättar Tomas Olsson, distriktsansvarig på Plusab Medical Solutions som utbildar i HLR (hjärt- och lungräddning) samt tillverkar och marknadsför första hjälpen-produkter.

Men hur ska man då agera om någon i ens närhet faller ihop, till synes livlös? Och hur vet man var närmaste hjärtstartare finns samt om det är läge att använda den? Tomas Olsson förklarar:

Vet du hur en hjärtstartare ska användas?
Pappa-son-genomgång av hjärtstartare.
Vet du hur en hjärtstartare ska användas?

– Först av allt bör man försöka få kontakt med personen som fallit ihop. Om det inte lyckas är personen medvetslös. Då gäller det att kontrollera andningen genom att lägga personen på rygg med fria luftvägar, lägga örat intill munnen och titta om bröstkorgen höjer och sänker sig. Om personen inte andas ska man omedelbart se till att någon ringer 112 och söker efter en hjärtstartare, samtidigt som man påbörjar hjärt-lungräddning.

För att få reda på var närmaste hjärtstartare är placerad, finns det en jättebra kostnadsfri app som heter Rädda hjärtat. Om det visar sig att det finns en hjärtstartare nära till hands bör den användas så fort som det bara är möjligt.

– Alla får använda en hjärtstartare och man kan aldrig bli åtalad för att man har gjort något fel under användandet. Tack vare de tydliga inlästa instruktionerna och hjärtstartarnas smarta konstruktion, är det bus-enkelt att använda dem. En hjärtstartare avgör helt och hållet själv om det är läge att ge en stöt eller om man ska fortsätta med HLR – och informerar användaren om det, förklarar Tomas Olsson.

Till dags dato har det sålts cirka 34 000 hjärtstartare i Sverige. Många campingar har valt att göra denna livsnödvändiga investering, även om det ännu inte finns något krav på det. Att registrera en hjärtstartare kan vara livsviktigt.

– Det är bara hälften av alla hjärtstartare som är registrerade via Sveriges Hjärtstartarregister, vilket betyder att de oregistrerade hjärtstartarna inte syns i appen Rädda hjärtat. Registreringen är helt kostnadsfri och bidrar till att vi kan rädda fler liv, säger Tomas Olsson.

Vet du hur en hjärtstartare ska användas?
Har du koll på hjärt-lungräddning? Rätt kunskaper kan vara livsavgörande i en akut situation. Foto: Plusab

De flesta väljer att hyra en hjärtstartare vilket kostar cirka 12–15 kronor om dagen. Det går även att köpa hjärtstartare, en modell av god kvalitet kostar cirka 20 000 kronor.

– Den gröna symbolen för hjärtstartare bör placeras väl synlig. Se också till att hjärt-startaren förvaras på en säker men lättåtkomlig plats, gärna i rumstemperatur och skyddad från direkt solljus. Till sist: säkerställ att den alltid är fungerande med elektroder och batterier, säger Tomas Olsson.

Vet du hur en hjärtstartare ska användas?

Så används en hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren med On/Off-knappen och följ de inlästa instruktionerna.

2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.

3. Raka bort eventuellt hår på bröstet och torka torrt där elektroderna ska sitta.

4. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.

5. Om hjärtstartaren rekommenderar defibrille-ring: rör inte personen och tryck på knappen.

6. Om personen inte visar tydliga livstecken, följ hjärtstartarens instruktioner tills ambulans-personal anländer.

FEM TIPS FÖR ATT RÄDDA LIV

• Bär alltid med dig telefonen för att kunna tillkalla hjälp och möjliggöra att bli hittad via telefonens spårningsfunktion

• Ladda ner apparna ”Rädda hjärtat” och ”112”. När du ringer ett larmsamtal från 112-appen skickas din exakta position direkt till SOS Alarm.

• Se till att du och dina nära och kära kan hjärt-lungräddning. Utan HLR-utbildning har man ungefär 5 procents chans att rädda liv, med HLR-utbildning är siffran 25 procent och med HLR-utbildning och hjärtstartare 75 procent.

• Investera i första hjälpen-kit och om möjligt även en hjärtstartare.

• Kontrollera redan idag var den närmaste hjärtstartaren finns i närheten av ditt jobb, din bostad och dina vänner.

Rulla till toppen