Med lastvikten i fokus

Publicerad: 2020-09-16   Uppdaterad: 2023-04-18

Lastvikt är ett gissel för många husbils- och husvagnsägare. I vissa fall går det knappt att stuva in de allra nödvändigaste prylarna innan överlasten är ett faktum. I en artikelserie om två delar tittar vi närmare på regelverk kring lastvikt och påföljder vid överlast – och tar reda på hur tillverkarna arbetar för att försöka öka den tillåtna lastvikten.

Med lastvikten i fokus
Hans Cassepierre

Visste du att det kan innebära dryga böter och i vissa fall även körkortsåterkallelse att framföra ett fordon med överlast? 

Hans Cassepierre arbetar som utredare på väg-och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen. Han menar att det allra viktigaste som husbils- och husvagnsägare bör ha koll på, i fråga om fritidsfordonets vikt, är den tillåtna lastvikten. 

– Det är aldrig tillåtet att lasta mer än den tillåtna lastvikten. Om du har en husvagn med 100 kg i max tillåten lastvikt är det max 100 kg last som gäller. Du kan alltså inte lätta fritidsfordonet genom att plocka ur inredning och sedan räkna med att bortfallet gör att du får lasta mer än 100 kg, förklarar Hans.

Påföljden för överlast bestäms i förhållande till hur många procent som den max tillåtna lastvikten har överskridits med. Eftersom fritidsfordon väger relativt lite, och har en förhållandevis låg tillåten lastvikt, kan ett litet antal kilon ändå ge stora bötesbelopp.

Med lastvikten i fokus

– Jämför en husvagn som har en tillåten lastvikt på max 100 kg med en lastbil där motsvarande siffra kan vara 7 000 kg. För husvagnsägaren innebär 41 kilos överlast att den max tillåtna lastvikten har överskridits med 41 procent. Lastbilschauffören måste däremot ha en överlast på 2 870 kg för att åstadkomma samma procentuella överträdelse.

 – Generellt är det alltså lättare hänt att husvagns- och husbilsägare drabbas av dryga böter än andra trafikanter, säger Hans.

Hur gör man då för att undvika att köra med överlast? Först och främst gäller det att titta i fritidsfordonets registreringsbevis för att se vilken den max tillåtna lastvikten är. Därefter kan det vara klokt att väga det lastade fritidsfordonet för att förvissa sig om den aktuella vikten.

– Tidigare har det funnits en del vågstationer utefter vägarna, men många av dessa är numera ur funktion. Mitt tips är att kontakta ett företag som har en krönt våg, alltså en myndighetsgodkänd våg med garanti på att den visar rätt vikt. 

Det kan finnas sådana vågar på exempelvis återvinnings-stationer och fordonsbesiktningsorgan, säger Hans.


SÅ MYCKET KAN ÖVERLASTEN KOSTA DIG


Här visas bötesbelopp
för överlast genom ett utdrag ur den så kallade ”böteskatalogen”; RÅB SFS(1998:178) bilaga 1, Regler om maximilast och axeltryck med mera.

Fört fordon med släpvagn trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt överskridits med (se procentsatser nedan)

Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med

1–20 procent: 2 000 kr.
21–30 procent: 2 500 kr.
31–40 procent 3 000 kr.
41 procent och uppåt: 4 000 kr.

Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna axeltryck/boggitryck/trippelaxeltryck/bruttovikt överskridits med

1–10 procent: 1 500 kr.
11–20 procent: 2 000 kr.
21–30 procent 2 500 kr.
31–40 procent 3 000 kr.
41 procent och uppåt: 4 000 kr


 

Med lastvikten i fokus

De viktiga begreppen


Tjänstevikt:
Olastat och från fabrik fullutrustat fordon inklusive förare på 75 kg. Om föraren väger mer än så inkräktar de överstigande kilona på lastvikten. En släpvagns tjänstevikt avser olastad släpvagn.

Maxlast: Fordonets maxtillåtna last.

Totalvikt: Tjänstevikt + maxlast.


 

Med lastvikten i fokus

Så utformas lagar, förordningar och föreskrifter


Enkelt förklarat
är det FN, EU, Sveriges regering och riksdag samt Transportstyrelsen som beslutar om hur fordon ska vara utrustade och vilka lagar, förordningar och föreskrifter som ska gälla i Sverige. Besiktningsorganen tillsammans med Polismyndigheten ser till att ovanstående tillämpas och trafikanterna får anpassa sig efter det.

Rulla till toppen