Garantins villkor: Kunden har inte alltid rätt

Publicerad: 2022-12-16   Uppdaterad: 2023-04-18

Om du tecknar avtal om att köpa en ny husbil idag kan det dröja 18 månader innan den levereras. Läget är betydligt bättre när det gäller husvagnar. Men läs avtalet innan du handlar.

 – Chassitillverkarna ligger långt efter i sin produktionstakt, konstaterade Hermann Pfaff, ordförande för den tyska branschorganisationen CIVD, vid invigningen av mässan Caravan Salon i Düsseldorf. Vi har massor av intresserade köpare, men stor brist på nya husbilar.

Risken för problem ökar när såväl tillverkning som återförsäljare och verkstäder är pressade av hög efterfrågan. Det handlar om komponentbrist, om försenade leveranser och om tillgång till verkstäder och tekniker. I det läget är det, som konsument, skönt att kunna luta sig mot garantier och Konsumentverket, men du behöver också själv ta ansvar. Villkoren kan variera beroende på typ av garanti.

• Nya fordon har generellt tre års reklamationsrätt från dagen då fordonet levereras. Det gäller saker som går sönder vid normal användning eller inte fungerar som förväntat.

• För begagnade fordon, som du köper av företag, är garantin alltid begränsad. Kontrollera villkoren innan du skriver under köpeavtalet.

Möjligheten att komma till rätta med brister är mycket bättre om du köpt en ny husbil. Det handlar inte bara om att garantin är längre. Du kan också vara säker på att det finns reservdelar att få tag på även om leveranstiden ibland är mycket längre än förväntat.

Garantins villkor: Kunden har inte alltid rätt
Ett antal husbilstillverkare har stora leveransproblem idag. Orsaken är bland annat att Fiat, som hittills dominerat som chassileverantör, tappade mycket tillverkning under pandemin och nu fokuserar på traditionella skåp. Allt fler tillverkare går över till exempelvis Citroën och Ford.

Vid fel på ett nytt fordon ska du alltid kontakta det företag som sålt fordonet till dig. Det är säljaren som avgör hur felet ska åtgärdas. Först när de har misslyckats att åtgärda problemen inom rimlig tid är det möjligt för kunden att kräva att köpet återgår, alternativt att han/hon får kompensation för de besvär som uppstått under väntetiden.

Det är inte ovanligt att den här typen av tvister går till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Hos dem finns både representanter för konsumenten och dess motpart. Företag som är anslutna till handlarnas branschorganisationer har förbundit sig att följa besluten i ARN. Det handlar i första hand om lite större återförsäljare.

Mindre handlare kan välja att inte lyssna på ARN och då är konsumenten hänvisad till att driva ärendet i den lokala tingsrätten. Det ska också sägas att ARN långt ifrån alltid ger konsumenten rätt. Dessutom kan ”rätt” betyda olika saker.

Ett exempel: En familj köpte en ny husbil 2016. Redan efter någon månad fick den ett komplicerat elfel. Bilen lämnades in för reparation, men trots ett flertal försök kunde återförsäljaren inte laga den. I ett sådant fall ger reglerna kunden rätt att häva köpet, men återförsäljaren har möjlighet att erbjuda en likvärdig husbil och är inte omedelbart tvingad att låta köpet gå tillbaka. Om så blir fallet kan kunden krävas på betalning för den tid husbilen ändå använts.

Den senaste tiden har försenade leveranser också blivit ett stort problem. Trots avtal om att den nya husbilen ska vara tillgänglig ett visst datum har det ibland tagit flera månader innan den kommit.

Garantins villkor: Kunden har inte alltid rätt
Hermann Pfaff, ordförande för den tyska branschorganisationen CIVD. HÖGER: Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket.

Det finns samtidigt rapporter om att kunder försökt avboka beställningar när leveransen skjutits upp gång på gång, men blivit nekade med hänvisning till force majeure, det vill säga händelser som ligger utanför säljarens kontroll.

Ofta pekar både återförsäljare och tillverkare på att problemen beror på att chassitillverkarna inte kan leverera på grund av brist på komponenter som uppstått under pandemin och förstärkts av kriget i Ukraina.

 – Grundregeln är att konsumenten har rätt att kräva att husbilen levereras i utlovad tid. Det finns dock undantag, till exempel om det sker händelser utanför företagets kontroll som gör det omöjligt att leverera. Om pandemin eller kriget i Ukraina kvalificerar sig som skäl att inte leverera i rätt tid är något som måste avgöras från fall till fall. Det går inte att säga att dessa händelser på ett generellt plan utgör skäl att inte leverera eller utge skadestånd för det, säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket.

 – Det är svårt att tvinga företaget att leverera en husbil som inte kommit in än, men oavsett utgör förseningar ett dröjsmål från företaget sida. Utgångspunkten är då att företaget har begått ett avtalsbrott.

– I det läget kan konsumenten i första läget kräva att företaget levererar husbilen inom en bestämd skälig tilläggstid, det vill säga ett sista datum för när husbilen ska levereras. Tanken är att företaget återigen ska få en rimlig chans att få fram bilen. Levereras den inte inom denna period kan konsumenten häva avtalet direkt.

– Köparen har också rätt att häva avtalet utan att behöva ange någon bestämd tilläggstid först, om förseningen är av väsentlig betydelse för honom/henne. Häver konsumenten avtalet på grund av förseningen ska ingen avbeställningskostnad utgå. Avtalsenliga schabloner på till exempel 15 procent gäller bara om konsumenten avbeställer utan att ha någon hävningsgrund, men i det här fallet har inte den som beställt husbilen begått något avtalsbrott, förklarar Charlotte Söderlund.

 

FAKTA: HÄR AVGÖRS TVISTER

• Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De bedömer ärendet och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s utslag.
• Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det gå 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Gör du det tidigare blir det ett avslag.

ARN SKA KUNNA PRÖVA DITT ÄRENDE

• Om företaget helt eller delvis har sagt nej, eller inte svarat dig.
• Om summan som du och företaget inte kommer överens om överstiger ARN:s värdegräns.
• Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången. 

Rulla till toppen