Gör det själv: Justera ljuset

Publicerad: 2019-03-22   Uppdaterad: 2023-04-18

Står halvljuset rätt? Du kan själv kontrollera det utan avancerad utrustning. Lite tejp, måttband och skruvmejslar är allt som behövs.

STÅR LJUSET FÖR HÖGT bländar du medtrafikanterna och står det för lågt får du sämre sikt. När ljuset ställs in på en verkstad har de en apparat som gör att de kan justera in det perfekt, men en sådan finns knappast i något hobbygarage.

Den traditionella metoden att själv ställa in halvljuset fungerar även på moderna bilar och metoden ger i allmänhet lika bra precision som om verkstaden skulle ställa in ljuset.

Börja med att ställa bilen så nära en vägg som du kan. Har bilen nivåreglering av halvljuset ska den ställas ner till noll.

Sätt fast några remsor tejp på väggen i nederkant av ljusbilden. Glöm inte bort vinkeln upp till höger.

Backa sedan bilen fem meter bakåt. Gå därefter ut och sätt fast nya tejpbitar på väggen sex centimeter under de första tejpremsorna.

Nu är det dags att justera halvljuset. Du ska pricka in de nya tejpbitarna på väggen både i sidled och i höjdled, vilket görs med två justerskruvar på strålkastaren.

För att den här metoden ska fungera måste marken framför väggen vara helt plan i cirka tio meter. Därför fungerar det i allmänhet inte att göra jobbet i ett vanligt villagarage. Själv brukar jag justera mina halvljus mot väggen bakom macken.

Gör det själv: Justera ljuset
På vissa husbilar är justeringen till strålkastaren dold bakom en lucka som du kommer åt genom att öppna huven.
Gör det själv: Justera ljuset
När luckan är borta kommer du åt justerskruvarna. Ibland kan de vara svåra att hitta utan vägledning av instruktionsboken.
Gör det själv: Justera ljuset
Tänk på att ljuset ska justeras både i sidled och i höjdled. Avsluta med att kolla att helljuset ger ett jämnt ljusflöde.

DETTA BEHÖVER DU

• En vägg med cirka tio meter plan mark framför
• Maskeringstejp
• Måttband (minst fem meter)
• Mejsel (eventuellt även en insexnyckel)

Tidsåtgång

Cirka fem minuter

Svårighetsgrad

Det svåraste brukar vara att hitta och att komma åt strålkastarens justerskruvar.

Rulla till toppen