Så gör du för att mäta fukten själv

Publicerad: 2024-02-15   Uppdaterad: 2024-02-13

Många av tidningens läsare har säkerligen känt sig lurade av det fukttest som presenterats i samband med köpet av en begagnad husvagn eller husbil. Finns det då något sätt att känna sig tryggare?

Att mäta fukten i en husvagn eller husbil är enkelt. Fuktmätare av olika slag finns i diverse ”prylvaruhus” för ett par hundralappar. Att tolka det mätresultat du får, är däremot inte det lättaste. Dessa mätningar bör därför helst överlåtas till proffs som är väl förtrogna med det mät-instrument som används, och som är väl insatta i fordonets uppbyggnad.

Mätningen av fukten – egentligen fuktkvoten, alltså den mängd vatten som materialet innehåller – kan göras med två olika metoder. Den ena fungerar ungefär som en radar: Du skickar in elektromagnetiska vågor i materialet och mäter reflektionen. Ju fuktigare materialet är, desto mer reflekteras. 

Den andra metoden innebär att du sticker två små stift genom väggbeklädnaden och mäter resistansen i den plywood som utgör insidan på tak/vägg. Här blir svaret: Låg resistans är lika med fuktigt material. De båda har sina för- och nackdelar, och det gäller att känna till dessa.

En fördel med den förstnämnda metoden är att den är icke förstörande – du gör alltså ingen åverkan på väggar och tak. Detta innebär att du sakta kan dra mätaren längs hela övergången mellan tak och vägg, för att hitta eventuella avvikelser. 

En nackdel med metoden är att du måste veta vad som sitter i väggarna. Förstärkningar av olika slag kan ge utslag som av den oinvigde kan tolkas som en förhöjd fuktkvot. Ett känt exempel är den husvagnstillverkare som på 1980-talet hade förstärkt väggpartiet ovanför ytterdörren med en tjock plywoodskiva för att underlätta upphängning av en brandsläckare. 

Det var många vagnar av det fabrikatet där väggen öppnades helt i onödan…

Två typiska fuktkvotmätare. Den med kula mäter enligt radarmetoden, medan den med två stift mäter resistansen i vägskivan.

Fördelen med stiftvarianten är att den inte är känslig för förstärkningar och liknande som sitter i väggarna, och där-igenom kan ge ett exaktare mätvärde i vissa fall. Den största nackdelen är att den är förstörande då det blir små hål i väggbeklädnaden efter mätstiften. Detta innebär att du får nöja dig med stickprovskontroller längs övergången mellan tak och vägg.

Oavsett vilken version som används måste mätningen göras på rätt sätt, och förutsättningarna (lufttemperatur och luftfuktighet inne i fordonet) måste ligga inom vissa värden. För att kunna tolka mätvärdena korrekt bör du helst ha tillgång till ett icke ifyllt fuktmätningsprotokoll för det aktuella fabrikatet så att du kan se vilka värden som tillverkaren anger som acceptabla på olika punkter i fordonet. Problemet kan dock vara att fordonstillverkaren anger siffervärden enligt det mätinstrument som denne anser ska användas, medan en fuktkvotmätare oftast anger fuktkvoten i form av ett procenttal. 

Kan du då mäta fukten på egen hand? Visst, men frågan är om du kan dra rätt slutsatser utifrån de värden du fått fram. Säkrast är det att överlåta fuktkontrollen till den som är proffs på just det aktuella husvagns- eller husbilsfabrikatet. Står du i begrepp att köpa ett begagnat fritidsfordon som du är skeptisk till kan du begära att få göra ett opartiskt test innan du tar beslut om eventuellt köp!

Rulla till toppen