Campingar slarvar med säkerheten

Publicerad: 2007-08-28   Uppdaterad: 2010-06-18

När Sveriges Radios lokala kanaler besökte campingplatser runt om i landet visade det sig att flera bryter mot Räddningsverkets rekommendationer om brandskydd. Det gäller exempelvis hur nära vagnar och husbilar får stå varandra, säkerhetsinformation till gästerna och var brandsläckarna är placerade. Undersökningen visade exempelvis att 31 av de 46 besökta campingarna struntade i rekommendationen om...

När Sveriges Radios lokala kanaler besökte campingplatser runt om i landet
visade det sig att flera bryter mot Räddningsverkets rekommendationer om
brandskydd. Det gäller exempelvis hur nära vagnar och husbilar får stå
varandra, säkerhetsinformation till gästerna och var brandsläckarna är
placerade. Undersökningen visade exempelvis att 31 av de 46 besökta
campingarna struntade i rekommendationen om minst fyra meters avstånd mellan
gästernas husvagnar och husbilar.

H&C har vid upprepade tillfällen påpekat det här problemet. Men eftersom det
inte finns någon tvingande regel, utan bara Räddningsverkets
rekommendationer, fortsätter trängseln på många håll. Campingvärdar stöder
sig ofta på passusen ”lokal förtätning”, som ger möjlighet att placera ett
litet antal ekipage med kortare inbördes avstånd. Men det förutsätter att
motsvarande större ytor ska finnas i anslutning till den förtätade gruppen,
och det är där det brister i många fall. Så när efterfrågan på campingtomt
är större än tillgången, som i turistintensiva områden under högsäsong, blir
det gärna förtätat över stora delar av campingplatsen – så länge inte
gästerna protesterar mot trångboddheten.

Hos High Chaparral och Rosenlunds camping i Jönköping stod flera ekipage för
nära varandra. När Sveriges Radio talar med Tommy Krut, brandmästare på
räddningstjänsten i Jönköping lovar han att följa upp detta, men uppmanar
även allmänheten att alltid anmäla eventuella brister till Räddningsverket.

Här hittar du Räddningsverket rekommendationer
Räddningsverkets
rekommendationer som pdf.

Av: Jenny Flodén och Ingela Svenson

Rulla till toppen