Välkommen eller inte?

Publicerad: 2015-03-13   Uppdaterad: 2023-04-18

Frågan om husvagnscampare är välkomna på ställplatser eller inte är ständigt aktuell. Hur ser de ställplatsansvariga på saken? Vi har tagit tempen på frågan som har blivit en het potatis. Här är bara husbilar välkomna. Bara att se en skylt med den innebörden får många av landets husvagnsresenärer att gå i taket. I ett modernt...

Frågan om husvagnscampare är välkomna på ställplatser eller inte är ständigt aktuell. Hur ser de ställplatsansvariga på saken? Vi har tagit tempen på frågan som har blivit en het potatis.

Här är bara husbilar välkomna. Bara att se en skylt med den innebörden får många av landets husvagnsresenärer att gå i taket. I ett modernt samhälle där vi dagligen blir påminda om vikten av jämlikhet, känns valet att utestänga en stor grupp campingresenärer snudd på diskriminerande för många.

Varför skilja på husbilar och husvagnsekipage? Och hur kan det komma sig att såväl kommunala som privatägda ställplatser har kommit fram till beslutet att husvagnsresenärerna får kalla handen medan husbilsresenärerna är hjärtligt välkomna? Är det enbart en statusmarkör? Vi kontaktade några ställplatsansvariga för att de skulle få ge sin syn på saken. Vi valde att bara kontakta sådana ställplatser som i Campingkatalogen (utges av Husvagn & Camping, reds anm) har angett att de bara tar emot husbilar.
 
Rundringningen inleddes med Älgbergets Bed & Breakfast i Ucklum. Det visade sig snabbt att ägarinnan Maria Johansson var allt annat än omöjlig att ha att göra med.
– Vi avvisar inte någon husvagnsresenär, även om vi har fått höra från kommunen att ställplatserna enbart ska vara till för husbilsgäster. De med husvagn står oftast bara en natt och sedan far de vidare och vi har aldrig sett några problem med det, säger Maria Johansson.

När vi ringde till avdelningen bygg och miljö på Ölands kommun gällande Böda Hamns ställplats fick vi följande besked av byggnadsinspektör Kaj Nicklasson.
– Bygglovet i Böda Hamn är utfärdat som en parkeringsplats för fordon klass 2 med markerade p-rutor. Parkerar man där med husvagn riskerar man alltså att få en parkeringsbot. Vi har samma system på andra ställplatser också, säger Kaj Nicklasson och räknar upp Stora Rör, Kårehamn, Sandvik, Borgholm och Byxelkrok.

Ytterligare en ställplats som visar en skylt med en husbil och texten fordon klass 2 finns i Mariestads Gästhamn. En ställplats som den gångna sommaren tog emot 1 400 husbilsresenärer och ett femtiotal husvagnsgäster.
– Vi har inget förbud mot husvagnar och vi har vissa speciella platser åt dem. Vi är däremot noga med att de måste koppla ifrån husvagnen då våra rutor är 9 x 6 meter.  Vi upplever inga problem med husvagnsgäster. Det är mer infekterat bland husbilägarna.
– I somras blev vi fullständigt utskällda av en husbilsägare för att vi hade tagit emot ett husvagnsekipage, berättar arrendatorn Anders Kinnander.
 
En annan centralt belägen ställplats är Lisebergs Ställplats Skatås i Göteborg. De var pionjärer när branschorganisationen SCR startade projektet Husbilsdestination Sverige för att utforma riktlinjer för husbilsgästernas önskemål och krav på ställplatser.
– Vi ingick i ett pilotprojekt på den tiden och än så länge har det inte uppstått några problem. Får vi husvagnsgäster rekommenderar vi dem att ta in på Lisebergs Camping Delsjön. Det är en hybridanläggning som är ett mellanting mellan ställplats och camping, där alla fordonstyper är välkomna, säger Tina Resch, vd Lisebergs Gäst AB.

På Trosa Brygga C lyckades vi få till ett telefonmöte med gatu- och parkingenjören Fredrik Östergren. På denna ställplats får man stå max tre dygn, därefter måste fordonet flyttas.
– Vi har inriktat oss på husbilar och vi har tänkt att husvagnsgästerna, som oftast stannar lite längre, kan ta in på campingplatsen. Frågan har nog aldrig kommit upp men du blir inte nekad om du kommer med husvagn till vår ställplats. Vår avsikt har aldrig varit att diskriminera husvagnsägarna och vi tittar faktiskt på större ytor som kan fungera som ställplatser där alla fordon är välkomna, hälsar Fredrik Östergren.
 
Vad blev då resultatet? De flesta vi kontaktade betraktar husbilsresenärerna som rörligare, en typ av campare som gör fler, korta stopp. Husvagnsägarna antas vilja stanna längre på samma ställe, och associeras därför mer med campingplatser. Tre av de kontaktade ställplatserna var dock tillmötesgående när vi frågade dem om gästerna blir nekade om de har husvagnsekipage. Det framkom dock tydligt, att de allra flesta automatiskt tänker ”husbil” när ställplatser kommer på tal.

Välkommen eller inte?
Ställplats intill gästhamn blir mer och mer vanligt.

En ställplats är…

* En iordningställd plats för campingfordon för antingen övernattning eller ett par timmars vila.

* Brukar skötas/drivas av kommun, företag eller förening.

* Kan vara avgiftsfri men oftast tas det ut någon form av avgift som kan variera beroende på exempelvis ställplatsens läge och servicegrad.

* Kommunens lokala ordningsstadgar gäller på platsen. Är beslut taget att endast husbilar får vistas på ställplatsen är det bara att finna sig i detta.

* En privat markägare har rätt att själv ta beslutet vilka fordonstyper som får stå på sina ägor.