Miljözonerna sprider sig ut på tyska autobahn. FOTO: Tarboosh [CC0]

Miljökrav på motorväg

Publicerad: 2019-03-11   Uppdaterad: 2019-03-01

På allt fler europeiska platser införs nya miljörestriktioner och miljözoner. Framöver kommer det att bli betydligt svårare att nå vissa stadskärnor med husbilar.

Från och med 1 juli är det i Paris förbjudet att införa dieseldrivna fordon som är äldre än årsmodell 2001. Detta innebär bland annat att Camping de Paris Bois de Boulogne kan komma att mista campingkunder. 

För fordon som inte uppfyller normen Euro6 drar även tyskarna åt snaran. Sedan tidigare har de förbjudit fordon av äldre miljöklassificering i bland annat huvudstaden Berlin och i Stuttgart där den stora campingmässan CMT hålls varje år. Nu inriktar de sig även på motorvägssträckan A40 mellan Essen och Duisburg (23,7 kilometer). Till en början, från 1 juli, gäller förbudet miljöklass Euro4 eller lägre. Från och med 1 september träder förbudet även i kraft för Euro5-fordon.

För mer information om miljörestriktioner, se www.green-zones.eu/en