Många kör trots dålig syn

Publicerad: 2022-11-10   Uppdaterad: 2022-10-29

Över 670 000 bilförare i Sverige kör med olaglig syn, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort.

Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare i ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. 9 av 10 bilförare, motsvarande cirka 6 miljoner, vill ha en lag för synkontroll vid körkortsförnyelse, men politikerna agerar inte.

– Det är svårt att själv upptäcka synförsämringar, eftersom de ofta kommer gradvis med åldern. Att införa obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelsen skulle öka trafiksäkerheten i Sverige, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Närmare 30 000 bilister har under åren svarat på attitydfrågor kring syn och bilkörning. Varje år visar resultatet att 9 av 10 bilister i Sverige vill se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse, något andra EU-länder redan har.

Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan. 

– Trafiksäkerheten på våra vägar handlar om såväl säkra fordon som säkra förare. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Rulla till toppen