HRF kräver rättvis beskattning för husbilar

Publicerad: 2023-06-26   Uppdaterad: 2023-06-24

Är det risk att vi får vara med om en ny ”idiotisk” skattehöjning för husbilar? Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, har skickat in ett förslag till finansdepartementet med krav på en rättvis och långsiktigt hållbar beskattning för husbilar.

Detta har skett på grund av oro för eventuellt nya och kostsamma förändringar.

– Företag inom mobilt boende och camping ska våga satsa på tillväxt. Även slutkonsument ska våga köpa och äga en husbil utan rädsla för snabba förändringar och helt nya villkor, säger Per Nilsson, ordförande för HRF, i ett pressmeddelande.

Med sin hemställan vill HRF få ett slut på den orättvisa beskattningen av nya husbilar. Inget annat jämförbart EU-land har en så hög fordonsbeskattning av denna typ av fordon som Sverige.

– HRF vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till dess särart, att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än det stora flertalet lätta transportbilar. Skatteuttaget ska vara rättvist och eventuella förändringar förutsägbara, säger Per Nilsson.

Husbilarna, personbil klass II, har sedan 2010 varit utsatta för en mängd skatteförändringar. Vissa har varit planerade medan andra har tillkommit på grund av okunskap gällande fordonstypen. Skattens negativa påverkan kunde tydligt ses vid införandet av Bonus-malus (2018) tillsammans med WLTP-beskattning (2019). Detta medförde att försäljningen sjönk rejält under några år. 

I många fall har den årliga fordonsskatten under de första tre åren varit i storleksordningen 13 000–16 000 kronor. 

Den årliga skatten på en husbil riskerar emellertid att stiga från ovan nämnda till att landa på mellan 33 000 och 44 000 kronor (baseras på tjänstevikten). En så stor kostnadsökning påverkar viljan att konsumera husbilar i Sverige – allt enligt statistik från samarbetsorganisationen European Caravan Federation, ECF.

– Detta syntes tydligt 2018–2019 då den svenska marknaden backade kraftigt (minus 42 procent), medan andra jämförbara europeiska länder med en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart hade tillväxt, säger Per Nilsson.

Som en del av opinionskampanjen ”Husbilskampen, för en rättvisare beskattning av husbilar” har HRF bland annat presenterat en beräkningsmodell till en ”platt” årlig husbilsskatt.

Rulla till toppen