Regeringen föreslår sänkt skatt för husbilar!

Publicerad: 2024-03-15   Uppdaterad: 2024-03-15

Glädjebesked för den som har eller tänker köpa en ny(are) husbil: Regeringen har föreslagit att husbilar inte längre ska omfattas av malus, den förhöjda fordonsskatten.

Det var i går som Finansdepartementet skickade en promemoria med förslaget om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya fordon under de tre första åren.

– Husbilsbranschen är viktig för Sverige. Samtidigt har skatten ökat som en konsekvens av förändringar i hur man mäter fordons koldioxidutsläpp. Därför remitterar vi nu ett förslag som sänker skatten på husbilar, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025 beror på det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen. Ändringarna föreslås i så fall träda i kraft den 1 februari 2025.

– Vi är mycket glada att regeringen nu agerar och föreslår en sänkt skatt för alla husbilsägare. Enligt våra preliminära beräkningar, med reservation för alla detaljer om förslaget ännu inte är kända, skulle det innebära en sänkt skatt för en genomsnittlig husbilsägare med mellan 5 000-8 000 kronor per år, säger Mikael Blomqvist, vd för fordonstillverkaren Kabe AB.

Rulla till toppen