Åsen – Värmlands äldsta republik

Publicerad: 2006-10-17   Uppdaterad: 2010-06-18

Det går att erinra sig Jesu undervisande ord om ödmjukhet när man ser villkoren för att få bli medborgare i det här riket. Presidentens valspråk är nämligen "Varden barnslige”.

Vi är i Republiken Åsen i Sölje, i Stavnäs på västsidan av Glafsfjorden i
Värmland. I Sölje bygdegård där hela övervåningen är en sällsam exposé över
Republiken Åsen i forn- och nutid. Guide är Gunnar Torevik,
storpokalmästare, vilket lär vara nr tre bland regeringens ledamöter.

Åsen är Värmlands äldsta republik, grundad 1918 och en av de två kvarvarande
i detta det organiserade tokskapets landskap. Republiken Klarälvdal´n,
tidigare omskriven i h&c, är den andra. Bondböneriket vid Filipstad har
annekterats av grannen Sverige. Till sorg för Åsens regering, vars
internationella kontakter därigenom blev starkt begränsade. En av de
vänskapligt sinnade nationerna är dock USA.

Efter första världskriget började bonden, spelmannen och konsthantverkaren
Viktor Leander på Åsen i Sölje tycka att idyllen egentligen var FÖR
idyllisk. Den dästa självtillräckligheten bredde ut sig och Viktor ansåg att
det borde göras något åt saken. Något som kunde ”sticka
ut” i denna fridsamma värld som avkroken Stavnäs var. Det blev
Republiken Åsen.

Helt följdriktigt blev Viktor Leander president som Viktorius I. Det sägs
att han hade en lekfull förkärlek för maskeradupptåg liksom för skägg.
Stora, svarta skägg. Båda dessa företeelser har i varje fall till det yttre
präglat regeringsarbetet vid såväl allmänna riksmöten som i konselj.Ty, som
det står i Republikens statuter: ”Ingalunda rädes vi att uppträda
likasåsom vore vi barnslige, ej heller att ikläda oss stora skägg, brillor m
m”.

Nya själsfränder tillkom, fristater tilläts inom Republiken och verksamheten
blomstrade under mycket ceremoniella former. ”En och annan bägare
tömdes väl i sena sommarkvällar men huvudsaken var dock begrundan av de
djupare tingen”, heter det i historiken. Tryckt i 2 000 numrerade
exemplar varav varje för rättvisans skull fått nr 1.

Ibland kom mötena att uppfattas snarare som offentliga än som interna,
vilket föranledde anmälan och polisutredning. Ordningsmakten föreslog då att
verksamheten skulle ske mera i hemlighet. Något som Republikens regering tog
på största allvar. I fortsättningen försågs därför alla möteskallelser med
hemligstämpel.

Regeringsledamöter och ”medborgare” väljs i kretsen av likasinnade. För det
mest exotiska inslaget i regeringen svarade Sam Sarve. En gång deltagare i
Elsa Brändströms biståndsexpedition till Sibirien efter första världskriget.

Den som främst satte sin prägel på verksamheten var dock utrikesministern
med ett förflutet i USA och Frankrike, tidningstecknaren och konstnären
Arvid K Gustafsson. Signaturen Arvé. Bl a smyckade han republiken med ett
100-tal träskulpturer samt målade världens konstigaste lagårdsvägg. Det
mesta fanns hemma hos honom i ”Fristaten Holmen”. Av skulpturerna
återstår endast en i bygdegården i Sölje. Den konstnärliga lagårdsväggen
finns kvar men på numera icke tillgängligt territorium. Den har återskapats
som replik på bygdegårdens utescen av Solbergaskolans estetiska linje.
Arvika
kommun har betalat.

Ryktet om republiken spreds över världen. Amerikanska Life gjorde 1950 ett
reportage på 6-7 sidor, New York Times följde efter, det kom press från
Schweiz, Danmark, Finland, radion sände, namnkunniga kulturpersonligheter
gjorde besök. När Calle Jularbo gästade Åsen antogs Livet i Finnskogarna som
nationalhymn. Turisterna strömmade till. Egna pass utfärdades, det
officiella språket var en blandning av latin-franska-värmländska.
Företeelser i grannlandet Sverige parodierades. Ett slags Grönköpings
Veckoblad materialiserat i Jösse härad.

Även om förutsättningarna ändrats är verksamheten fortfarande livlig. -Det
har väl aldrig varit sån fart som nu, säger storpokalmästaren. Vi är ett
50-tal medborgare och har regeringssammanträden ett par gånger om året.
Konselj har vi oftare.

Aldrig har vi väl sett så mycket värmländsk stôllighet samlad på ett enda
ställe som i bygdegårdens vindsvåning. Riksregalierna hillebarden och fanan.
Foton i mängd. Regeringsledamöternas svarta långrockar, modell 1800-tal.
Prydda med ordnar och kraschaner. ”Det täcka könets orden” tyder på
uppskattning också från kvinnosidan. ”Paltbrödsorden” till presidenten finns
dessvärre bara som kopia. Råttorna åt upp originalet. Till reglementsenlig
klädsel hör också de höga hattarna, givetvis rikligt beprydda, samt svarta
lösskägg för den som saknar äkta vara.
-Jodå, det är
tillåtet att skratta åt oss. Det ligger i hela idén att vi ska bjussa på oss
själva, säger Gunnar Torevik.
Glada till sinnet av all denna
äkta lekfullhet går vi sen trappan ner. På väggen i trapphuset möts vi av
Republikens valspråk ”Varden barnslige”. Så klokt, så bibliskt tänkt. Och
erinrar oss hälsningen till Republiken från USAs vice utrikesminister under
president Roosvelts tid, J H Hildring, tillika hedersmedborgare i Åsen:

”Om andan vore lika bra i alla Republiker och kungadömen i världen , som i
Fristaten Holmen, skulle alla människor trivas med varandra och det skulle
aldrig behöva bli krig”.

Ja, vi älskar detta landet
med potatisstånd och dill.
Hos
vår granne ser vi grandet
ingen bjälke synes till.
Älskar,
älskar det och tänker
att av folk vi friast är
och i
sagonatt vi dränker
alla tankar på besvär.

Vers 1 i ”En nationell visa”.

Fakta Republiken Åsen/ Årrpe
– Sölje bygdegård visas
efter överenskommelse per tel 0570-46 40 59.
– Förutom Republiken
Åsens samlingar finns välordnade och intressanta utställningar av de mest
skiftande slag. Bl a glas från Sölje glasbruk, i drift 1840-1903.

Republiken Åsens historik kostar 30 kr inklusive porto och kan betalas och
beställas över postgiro 37 81 65-5. Numrerad upplaga, samtliga ex har för
rättvisans skull nr 1.
– S61 Sölje camping ligger strax söder oim
bygdegården. Kan även ta emot ”kortlösa” gäster.
Tel 0570-46 41 41.

Intressanta besöksmål:
Klässbols linneväveri – fick
löfte om nattparkering där.
Rackstadmuseet i Arvika
Glaskogens
naturreservat

(Ur H&C nr 10/06)

Av: Rune Ärrpe Petterson Foto Karin Moberg.

Rulla till toppen