HC testar: Tryckackumulator för jämnare vattenflöde

Publicerad: 2024-01-22   Uppdaterad: 2024-01-20

Hur mycket bättre skulle det bli om vi monterade en tryckackumulator i husbilen?

I tidigare husvagnar och husbilar har vi, nästan undantagslöst, monterat in en så kallad tryckackumulator i vattensystemet. En sådan består av ett litet tryckkärl (metall eller plast) där vattnet trycks in underifrån så att det bildas en luftkudde i toppen. Trycktanken kan antingen ha ett gummimembran som skiljer vatten och luft åt (hydropress), men den kan också sakna gummimembran (hydrofor). 

De trycktankar vi tidigare använt har varit av hydroformodell, och de har gett bra resultat: Vattenflödet har blivit jämnare, och pumpen har inte startat lika ofta som den gjort utan tryckackumulator. 

Detta gör att pumpen slits mindre, och du kan exempelvis spola i toaletten mitt i natten utan att störa andra.

Produkten levereras med två slangnipplar (en rak och en 90°-böj) och skruvar för fastsättningen. Måtten framgår av bilderna, och vikten är drygt 300 g. Tänk på, att det krävs utrymme åt båda sidor för slangdragningen!

Av olika anledningar har det inte blivit av att vi monterat någon tryckackumulator i vår nuvarande husbil (vi har nöjt oss med den luftkudde som bildas i varmvattenberedaren), men vi var nyfikna på om flödet kunde bli ännu jämnare med en tryckackumulator. Denna gång föll valet på en av hydropresstyp – nämligen Fiamma A20 som, beroende på inköpsställe, kostar mellan 450 och 500 kr. 

Måttskiss för denna modell.

Trycket i kammaren ovanför membranet är fabriksinställt på 0,9 bar, vilket är anpassat för Fiammas vattenpumpar, men kan med hjälp av en kompressor ändras för att bättre passa pumpar av andra fabrikat. (denna funktion har saknats på de tryckackumulatorer vi tidigare använt.)

Tyvärr kunde vi inte på ett enkelt sätt provmontera denna tryckackumulator i vår husbil. 

Vi kunde helt enkelt inte hitta någon lämplig plats att montera den på, utan alltför stor ombyggnad av inredningen. (Dessutom är de medföljande  nipplarna avsedda för 12-millimetersslang, medan vattensystemet i vår husbil är draget med 10-millimetersslang. Detta problem hade dock varit lätt att lösa.)

 Vi fick därför nöja oss med ett bänktest, det vill säga vi byggde upp en förenklad husvagns/husbilsinstallation bestående av en hink med vatten, en tryckstyrd vattenpump, ett 12V-batteri, 10-millimetersslangar och en vattenkran som ledde vattnet tillbaka till hinken. 

Därefter noterade vi vattenpumpens beteende under olika förhållanden, och resultatet blev som förväntat: Tryckackumulatorn gjorde sitt jobb på ett utomordentligt sätt. 

Ett klart vettigt köp – om du har utrymme för att montera den!

Rulla till toppen