Gasol: Ta en flaska till?

Publicerad: 2023-06-07   Uppdaterad: 2023-06-08

Får man ha med sig mer än två gasolflaskor i husvagnen eller husbilen? Ja, eller både ja och nej. Eller ja, så småningom. Enligt nuvarande regler får du köra med fler flaskor ombord. Men när du stannar, till exempel på en camping, måste du ha sökt tillstånd hos kommunen minst tre månader före avresan. Nu görs regelverket om. Någon gång under våren blir det tydligt vad som faktiskt gäller. Men bara i Sverige.

I Husvagn & Campings Europaspecial skrev vi att du får ha med dig två flaskor på sammanlagt max 60 liter för eget bruk. Det får inte finnas en extra gasolflaska undanstuvad någonstans i fordonet.

Det var rätt. Eller fel. Rättare sagt både och. En uppmärksam läsare som brukat ha med sig en extra gasolflaska kollade med polis, bilbesiktning och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), för att ta reda på vad som faktiskt gäller.

På exempelvis Storstockholms brandförsvars hemsida står det att du får förvara max 60 liter gasol för eget bruk i husvagnen eller husbilen, en flaska som används och en i reserv. Samma information finns på Räddningstjänstens hemsidor i bland annat Jämtland och Bergslagen.

Tomas Nordblom, butikschef på Gas & Gasol-mästarna i Göteborg, har i flera år försökt ta reda på fakta i målet. Han har plöjt igenom lagstiftning och föreskrifter från EU, Transportstyrelsen, Vägverket och MSB för att kunna ge kunderna besked. Och det har inte varit enkelt.

– Regelverken krockar. Myndigheterna har inte klarat av att reda ut vad som gäller. Men vi har rekommenderat våra kunder att bara ta med max två gasolflaskor när de ska ut och resa, säger han.

gasol
Det ordinarie utrymmet för gasol.

Fredrik Nyström, enhetschef på MSB, håller med om att det funnits en haltande logik mellan regelverken. Det beror på att olika regler gäller för ett fordon som körs och för ett som står stilla.

– Så länge du kör får du ha mer än två gasolflaskor ombord, förutsatt att hanteringen av gasolen sker på ett säkert sätt. Som privatperson är du i detta fall undantagen från MSB:s transportregler som bygger på FN-rekommendationer och gäller i 56 länder. Och du får även stanna en kort stund för att till exempel ta en glass, då räknas det fortfarande som en transport, säger han.

Men den som stannar mer långvarigt, som på en camping över natten, hamnar under ett annat regelverk – lagen om brandfarliga och explosiva varor och måste då ha ett hanteringstillstånd om mängden gasol överstiger 60 liter.

MSB har tittat på konsekvenserna av de olika lagarna och skriver i en utredning: ”Syftet med en husbil är att på ett enkelt sätt kunna resa. Den nuvarande regleringen påverkar husbilsägare som har stationära gasoltankar större än 60 liter på så sätt att de behöver planera sin resa och inkomma med tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara till samtliga kommuner där uppehåll i resan ska genomföras minst tre månader innan resan sker.”

Fredrik Nyström, MSB
Fredrik Nyström, enhetschef på MSB. FOTO: Melker Dahlstrand

Regelverken har inte bara varit krångliga, de ökar också risken för olaglig hantering av gasol när husbilar och husvagnar blir fler eftersom kommunerna inte kommer att ha tid och resurser att kolla allt. För den enskilde blir det dessutom dyrt att vara laglydig, skriver MSB: ”MSB bedömer att ett tillstånd för denna typ av hantering kostar 5 000 kr och att man på en genomsnittlig husbilssemester besöker fem olika kommuner, vilket skulle innebära en kostnad om 25 000 kr.”

– Det har i praktiken varit omöjligt att följa regelverket. Nu arbetar vi på att harmoniera lagstiftningen. Det kommer en reviderad föreskrift under våren som ska publiceras på MSB:s hemsida, säger Fredrik Nyström.

Det kommer inte att finnas någon gräns för hur mycket gasol du får ha med dig, förutsatt att den är avsedd för eget bruk i det egna fordonet för att driva fast installation som till exempel kök, kylskåp och värme. Fyra eller fem stora flaskor är knappast för eget bruk och den som stoppas av polis kan räkna med en diskussion om transporten är privat eller yrkesmässig.

lasta gasol
Plats finns i gasolkofferten på husvagnar, men hur blir det då med kultrycket?

Tomas Nordblom på Gas & Gasolmästarna i Göteborg välkomnar att reglerna ska bli enklare. Ett steg i rätt riktning, tycker han, men det är fortfarande mycket som är oklart och rörigt kring gasolen här hemma och utomlands:

– Det är svårt att hålla reda på alla specialregler. En kund berättade att han åkt på böter på 500 euro i Spanien för att han tankat gasol i sin flaska på en vanlig mack. Han hade fyllt på fordonsgas (LPG), medan den som säljs på flaska har en annan skattesats. Och då bröt han mot skattelagstiftningen. 

Fotnot: Har du en extraflaska med dig på resan måste den vara ordentligt fastsurrad samt förvarad på en ventilerad plats.

Rulla till toppen