Konsumenträtt: Vilken trygghet har du vid köpet?

Publicerad: 2023-10-19   Uppdaterad: 2023-10-17

Att köpa en husvagn eller husbil – ny eller begagnad – innebär en stor investering. Inte underligt att du vill känna dig trygg efter köpet, men vad är det egentligen som gäller? Varudeklaration, garanti, konsumentköplag, begreppen är många, och missuppfattningarna ännu fler. Här ska vi försöka reda ut saker och ting.

KONSUMENTKÖPLAGEN

• Låt oss först konstatera att när du köper en vara, vare sig den är ny eller begagnad, av en näringsidkare är det konsumentköplagen (KKL) som står för det grundläggande skyddet. Den senaste skrivningen av denna lag trädde i kraft den 1 maj 2022, och i denna har skyddet för dig som konsument blivit ytterligare förstärkt. Viktigt att komma ihåg är, att konsumentköplagen är tvingande vilket betyder att den inte kan avtalas bort.

• KKL gäller alltså när du köper en vara av en näringsidkare, men (och det här är viktigt) lagen gäller även vid så kallade förmedlingsköp – alltså köp där företaget inte äger till exempel husvagnen/husbilen, utan hjälper en privatperson att sälja sitt fritidsfordon.

• Enligt lagen ansvarar säljaren för fel på varan som har funnits när du tagit den i besittning, och som visar sig inom tre år från det att du mottagit den – ett så kallat ursprungligt fel. Något som är värt att veta är att ett ursprungligt fel inte måste visa sig direkt utan det kan vara så att problemen uppstår först efter en tid. Som fel räknas däremot inte normal förslitning. En begagnad husvagn eller husbil kan därför ibland, med hänsyn till fordonets ålder och pris, ha brister som inte kan anses utgöra fel.

• Som utgångspunkt är det du som köpare som ska visa att felet är ursprungligt, och därmed ett fel som säljaren ska svara för. För att underlätta för dig som konsument att hävda din rätt har det dock införts en så kallad presumtionsregel, som innebär att fel som upptäcks under de första två åren ska anses vara ursprungliga. Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre än så kan du förlora din rätt att kräva något av företaget.

• Något som är bra att veta är att det inte måste finnas ett ursprungligt fel för att den vara du har köpt ska räknas som felaktig. Det kan till exempel handla om att du har fått vilseledande eller felaktig information om produkten när du köpte den, eller att varan på något annat sätt inte stämmer överens med det du och företaget du köpte den av kommit överens om.

FYRA ALTERNATIV

• Vilken rätt har du då, om du skulle upptäcka ett fel som omfattas av KKL?

• Grundregeln är att du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet på varan eller gör en omleverans, och observera att det är du som får välja mellan dessa åtgärder. Säljaren behöver dock endast avhjälpa felet eller göra en omleverans om detta är möjligt, och om det kan göras utan oskälig kostnad för säljaren. Avhjälpandet eller omleveransen ska ske inom skälig tid efter det att du framställt ditt krav, och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. Normalt har säljaren rätt att göra två avhjälpningsförsök för ett och samma fel.

• Om avhjälpande/omleverans inte är aktuellt, återstår alternativen prisavdrag och hävning. Dessa två möjligheter kan användas om avhjälpande eller omleverans inte kan komma ifråga, eller om det inte kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig. Detsamma gäller om felet kvarstår trots avhjälpande eller omleverans.

GARANTIER

• Nya husvagnar och husbilar omfattas så gott som utan undantag av en fabriksgaranti, men det är inte säkert att denna omfattar hela fordonet. Vissa apparater – exempelvis kyl/frys, värmepanna, toalett och avancerade batteriladdare/invertrar – omfattas istället av apparattillverkarens garanti, så det gäller att noga studera alla dokument som följer med vid köpet av fordonet.

• Det är viktigt att komma ihåg att en garanti är ett frivilligt åtagande från säljarens sida, och att den i bästa fall kan ge ett skydd som är bättre än det skydd som KKL ger. Om garantivillkoren är sämre än vad KKL stadgar, är dessa garantivillkor inte giltiga och KKL:s regler kan inte avtalas bort!

• Men det är alls inte säkert att det finns någon garanti på ett begagnat fritidsfordon. För några år sedan införde dock Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF), efter förebild från Motorbranschens Riksförbund, både varudeklarationer och gemensamma garantivillkor (VDH-garanti) för såväl husvagnar som husbilar, och enligt förbundets stadgar ska medlemsföretagen använda sig av dessa.

BRISTANDE KUNSKAPER

• I den bästa av världar borde du således vara väl skyddad efter köpet av din husvagn eller husbil, vare sig den är ny eller begagnad. Men så är tyvärr inte alltid fallet!

• Bakom den glassiga fasaden finns inte mycket mer, och ofta har man extremt dåliga kunskaper om konsumenträtt” tvingades chefredaktören för Råd & Rön, Daniel Kjellberg, konstatera inför tidningens publicering av de företag som inte följt ARN:s beslut. Nu gällde deras undersökning personbilsföretag, men det finns inte något som sä ger att förhållandet inte skulle vara likartat bland alla de nyetablerade försäljare av fritidsfordon – främst husbilar – som poppat upp som svampar ur jorden under de senaste åren.

GÖR RESEARCH

 Ett gott råd till dig som står i begrepp att köpa en husvagn eller husbil är därför att kontrollera den firma du tänker göra affär med.

• På allabolag.se kan du se hur länge företaget har funnits och få en överblick över företagets ekonomiska situation, på husvagnsbranschen.se kan du se om företaget är med i HRF (och därmed har förbundit sig att följa deras stadgar), och på mrf.se (Motorbranschens Riksförbund) respektive sfvf.eu (Sveriges Fordonsverkstäders Förening) kan du läsa om dessa organisationer.

• Googla också på företaget och läs vad andra köpare har haft för erfarenheter, men var samtidigt källkritisk till de träffar du får.

• Är husvagnen/husbilen begagnad, bör det finnas en varudeklaration på den. Denna ska undertecknas av både säljare och köpare, och sedan ska du bevara den som den värdehandling den är.

• Och sist, men inte minst: Lita aldrig på vackra ord och fagra löften. Allt som du och säljaren kommit överens om ska finnas på pränt!

VDH-GARANTIN FÖR BEGAGNADE HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

Vid köp av en begagnad husvagn hos ett HRF-anslutet företag lämnas följande garantier (lägsta nivå):

VDH-GARANTI SEX MÅNADER

Husvagnen är högst tre år (36 månader) gammal vid köpet. Garantin gäller i
sex månader från leveransdatum.

VDH-GARANTI TRE MÅNADER

Husvagnen är högst sex år (72 månader) gammal vid köpet. Garantin gäller i
tre månader från leveransdatum.

Vid köp av en begagnad husbil hos ett HRF-anslutet företag lämnas följande garantier (lägsta nivå):

VDH-GARANTI SEX MÅNADER/500 MIL

Husbilen är högst tre år (36 månader) gammal och har gått högst 5 000 mil vid köpet. Garantin gäller i sex månader från leveransdatum, dock högst 500 mil.

VDH-GARANTI TRE MÅNADER/250 MIL

Husbilen är högst sex år (72 månader) gammal och har gått högst 10 000 mil vid köpet. Garantin gäller i tre månader från leveransdatum, dock högst 250 mil. 

Fotnot: Garantin omfattar hela den begagnade husvagnen/husbilen, inklusive samtliga komponenter, med undantag för slitagedetaljer (batterier, bromsbelägg, glödlampor etc.).


HÄR KAN DU FÅ HJÄLP

Om du och husvagns/husbilsförsäljaren inte kan komma överens om hur ett problem ska lösas, finns det hjälp att få.

• I ungefär sextio procent av landets kommuner finns en konsumentvägledare som kostnadsfritt ger dig råd om hur du ska agera. Information om detta hittar du på din kommuns hemsida.

• Skulle din kommun sakna konsumentvägledare, kan du istället vända dig till Hallå Konsument – en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Mer information hittar du på deras hemsida.

• Om du, trots hjälp från någon av de ovanstående, inte skulle komma överens med företaget kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar ditt ärende och ger företaget en rekommendation om hur de bör lösa tvisten. Denna rekommendation har alla medlemmar i de nämnda organisationerna förbundit sig att följa.

Rulla till toppen