Allt om gasol i husvagn och husbil – camparens energi

Publicerad: 2017-01-25   Uppdaterad: 2023-04-18

Gasolen gör campandet trevligt även på vintern – värme i pannan och kyla i kylskåpet. Gasol är en blandning av de fossila gaserna propan och butan. Gasol utvinns från naturgas eller råolja, huvuddelen från naturgas. Gasolen i flaskor och behållare, i stugor och bland campare utgör bara fyra procent av den totala gasolförbrukningen i landet. ...

Allt om gasol i husvagn och husbil – camparens energi
Gasolen gör campandet trevligt även på vintern – värme i pannan och kyla i kylskåpet.

Gasol är en blandning av de fossila gaserna propan och butan. Gasol utvinns från naturgas eller råolja, huvuddelen från naturgas. Gasolen i flaskor och behållare, i stugor och bland campare utgör bara fyra procent av den totala gasolförbrukningen i landet. 

Att gasol inte efterlämnar giftiga avgaser när den brinner gör den till ett mycket omtyckt energislag bland oss campare. Men felaktigt hanterad och med fel utrustning kan den vara både farlig och skadlig. Därför finns det regler och förordningar om hur utrustning för gasolanvändning ska vara beskaffad. För att en eventuell läcka ska kunna upptäckas snabbt har man också tillsatt ett starkt luktande ämne.

Får man ha gasolanläggningen i drift under körning?

Ja, men för säkerhets skull bör anläggningen vara utrustad med krocksensor eller slangbrottsventil för att gasolflödet snabbt ska stängas av vid en olycka.

Vad är en krocksensor?

En kula som vid en hård stöt flyttas ur sitt läge och täpper till gasflödet. Återställs med en knapptryckning. Ungefär som en snabbsäkring på elsystemet. Sitter i en kopp på anläggningen, nära gasolflaskan.

Vad är en slangbrottsventil?

En anordning som stänger av gasflödet om en slang går av eller en skarv lossnar, kort sagt, när mottrycket släpper. Monteras direkt vid flaskan, före reduceringsventilen.

Har alla anläggningar en slangbrottsventil?

Nej, äldre husvagnar och husbilar har inte detta, om det inte har eftermonterats. Krav på en sådan kom 2007.

Hur fungerar en läckagetestare?

För att kontrollera anläggningen med en läckagetestare öppnar man alla kranar och ventiler men startar inga förbrukare. Gasolen tvingas igenom en vätska i ett siktglas. Om det pyser ut någonstans bubblar det i glaset, annars inte.

Hur kontrollerar man tätheten med spray?

Man gör på samma sätt och sprayar därefter på skarvar, ventiler, anslutningar och slangar. Finns det en läcka bubblar sprayen vid läckstället.

Vad är en reduceringsventil? 

En utrustning på gasolanläggningen som reducerar trycket i gasflödet. I en husvagn eller husbil ska trycket vara 30 mbar och det gäller i hela Europa.

Varför ska man ha en särskild slang till gasolen, räcker det inte med en slang vilken som helst?

Nej, en gasolslang ska vara anpassad och utprovad. Att den är det visas av märkning och text på slangen, som ska vara orange och märkt med ordet Gasol samt tecknet ”–30˚C”.

Varför används inte den billigare butangasen också i Sverige?

Butan används i sydligare och varmare länder, den fungerar inte i kyla eftersom den inte förgasas i minusgrader.

Varför byta flaskor, tomma mot nya, det är ju billigare att bara tanka och fylla flaskorna?

Om du tankar gas i dina flaskor får du inte glömma att flaskor och tankar regelbundet ska besiktigas. Det sker normalt när du lämnar in en tom flaska och byter mot en ny. Rost och förslitning eller skador på grund av ovarsam behandling kan äventyra säkerheten, men om gasolen inte håller hög kvalitet kan utrustningen klibba igen på grund av olja som lagras i gasen. En flaska eller tank som aldrig rengörs sätter igen munstycken och brännare. Var inte dumsnål. En duo control med inbyggd krocksensor kostar 2.500 kronor och om den slutar fungera på grund av oren gas med oljeutfällning, då gäller inte garanti på produkten. Den lär ju inte heller stänga gasflödet vid en eventuell krock.

Allt om gasol i husvagn och husbil – camparens energi
Vid en olycka stängs gasolflödet av.

Krocksäkerhet och automatisk avstängning

Kravet på hur slangbrottsventil respektive krocksensor ska fungera, syftar egentligen till ett och samma, nämligen att fordonet ska ha någon sorts anordning eller mekanik som vid en eventuell olycka med läckande gas som följd, stänger av gasflödet.

Slangbrottsventilen sitter mellan gasolflaskan och reduceringsventilen, krocksensorn sitter efter ventilen. Om gasen plötsligt flödar i det närmaste fritt, om en slang skulle gå av eller lossna, då stänger slangbrottsventilen av gasflödet.

Krocksensorn däremot reagerar på en plötslig stöt, som vid en krock. Ungefär som en krockkudde och den plötsliga stöten får en kula att rubbas ur sitt läge och istället lägga sig i flödet och täppa till, som en avstängningsventil. Krocksensorn går att återställa med en knapptryckning. Detsamma gäller för slangbrottsventilen. En kulventil håller flödet öppet men om mottrycket försvinner stängs flödet av då kulventilen ändrar position och täpper till flödet.

Allt om gasol i husvagn och husbil – camparens energi
Reduceringsventilen tar ner trycket på gasflödet till 30 mbar.
Allt om gasol i husvagn och husbil – camparens energi
Här sitter reduceringsventilen sammanbyggd med krocksensorn.
Allt om gasol i husvagn och husbil – camparens energi
Läckspray avslöjar effektivt läckande gas. Bubblor
i sprayen visar var läckan är.
Rulla till toppen