Ställa av – finns det pengar att tjäna?

Publicerad: 2020-01-17   Uppdaterad: 2023-04-18

Höjd fordonsskatt i kombination med Transportstyrelsens smidiga e-tjänster, gör att fler ställer av sina fritidsfordon när de inte används. Men vilka regler gäller och hur mycket pengar finns att spara? Vi låter experterna få rätsida på saken.

Numera är det möjligt att ställa av och på ett (fritids)fordon med hjälp av ett enkelt knapptryck. När ett fordon är avställt behöver ägaren inte betala någon fordonsskatt eller trafikförsäkring, men fordonet är ålagt med användarförbud.

– Eftersom trafikförsäkringen inte gäller för ett avställt fordon, är det mycket viktigt att komma ihåg att ställa på fordonet innan det ska framföras på väg igen, säger Christofer Kärrdahl, strateg på Transportstyrelsen.

Ställa av – finns det pengar att tjäna?
Christoffer Kärrdahl är strateg på Transportstyrelsen.

Hur många gånger ett fordon kan ställas av eller på finns det ingen övre gräns för. Däremot finns det begränsningar i när avställning är ekonomiskt lönsamt. Den springande punkten är om fordonet beskattas dygns- eller månadsvis. Detta bestäms i sin tur av hur stor den årliga fordonsskatten är.

– Fordon med en årlig skatt på över 4 800 kronor beskattas dygnsvis. Enligt de skattetekniska reglerna måste det då gå 15 dagar mellan av- och påställning för att man inte ska debiteras fordonsskatt för de mellanliggande dagarna. Fordon med en årlig fordonsskatt på under 4 800 kronor beskattas istället månad för månad. Det innebär att fordonet måste vara avställt en hel kalendermånad innan avställningen märks i plånboken, förklarar Christofer Kärrdahl.

Med andra ord finns det ingen ekonomisk vinning i att ställa av fordon under kortare perioder än 15 dagar, respektive hela kalendermånader. Däremot kan avställning under kortare (och längre) perioder ge vissa besparingar i försäkringskostnader – i alla fall för husbilar. Stefan Brala, specialist på motorförsäkringar hos Trygg-Hansa, förklarar hur av- och påställning påverkar försäkringspremien hos de flesta försäkringsbolag:

– Vid avställning av en husbil ändras automatiskt den ordinarie försäkringen till en avställningsförsäkring, om husbilen är minst halvförsäkrad vid avställningen. Vid påställning ändras försäkringen automatiskt tillbaka till sin ursprungliga form igen. Ett släp eller en husvagn får normalt ingen avställningsförsäkring vid avställning, utan här gäller samma försäkringsskydd som innan avställningen. Det beror på att dessa fordon saknar trafikförsäkring, säger Stefan Brala och fortsätter:

Ställa av – finns det pengar att tjäna?
Stefan Brala är specialist på motorförsäkringar hos Trygg-Hansa.

– Avställningsförsäkringen är billigare och man får därför vanligtvis en återbetalning på premien vid avställning av en husbil, och tilläggsfaktura när den ställs på igen. Tänk på att en avställningsförsäkring ofta är mindre omfattande än den ordinarie försäkringen och saknar trafikförsäkringsdelen. Precis som Christofer Kärrdahl påpekar innebär det att trafikförsäkringen inte gäller om man skulle köra med ett avställt fordon.

Smidigast är att sköta av- och påställning i Transportstyrelsens app, Mina fordon, eller på Transportstyrelsens hemsida. Det går även att skicka ifyllt registreringsbevis till Transportstyrelsen per post.

– Vi vill verkligen framhålla appen och e-tjänsten eftersom av- och påställningen uppdateras omgående när man använder våra digitala tjänster. Per post kan det ta några dagar innan uppdateringen blir gjord i våra register. Potentiellt kan det då bli problem ute på vägarna, exempelvis vid en poliskontroll, säger Christofer Kärrdahl och fortsätter:

– Det är även bra att känna till att avställningen endast gäller från och med den dag då en fullständig anmälan har skickats in till Transportstyrelsen. Att ställa av ett fordon från ett passerat datum går alltså inte, inte ens i samband med ett ägarbyte.

För säsongscampare och andra, som kanske har sitt fritidsfordon avställt under ett helt kalenderår, tar inte Transportstyrelsen ut någon fordonsskatt. Däremot måste ägaren till ett sådant fordon betala en registerhållningsavgift på 65 kronor.


3 viktiga kom-i-håg!

Ställ av ditt fritidsfordon om det inte ska användas under en längre tid, exempelvis inför vinterförvaringen.

Kolla med ditt försäkringsbolag om din avställningsförsäkring täcker in de delar som du anser är nödvändiga.

Om du har för vana att ställa av och på ditt fritidsfordon, dubbelkolla alltid så att du har kommit ihåg att ställa på fordonet innan resan. Detta gör du smidigast i appen Mina fordon eller på Transportstyrelsens hemsida.

Rulla till toppen