De vanligaste felen på äldre (och nyare) campingfordon

Publicerad: 2020-10-07   Uppdaterad: 2023-04-18

Smygande fuktskador och ett kylskåp där gaslågan inte vill tända. Vi har kikat på några av de vanligaste problemen på äldre och ibland även på nyare campingfordon.

Med stor förväntan laddar husbils- och husvagnsfolket inför den stora sommarresan. Men det är inte alltid som allt i fordonet fungerar.

– Ett klassiskt fel är att kylskåpet lagt av. Gaslågan tänder inte. Nästan alltid beror det på att gasmunstycket i kylskåpet har sotat igen, berättar Andreas Celid på Sehammars Servicecenter i Kalmar.

Att det uppstår sådana problem på riktigt gamla kylskåp ser han som rimligt, men han pekar på att även allt fler nyare kylskåp sotar igen.

– Jag är övertygad om att det hänger samman med att många fyller sina gasflaskor med billig gas. Ofta av sämre kvalitet, som kan orsaka oljedimma i gasen med igensotning som följd.

De vanligaste felen på äldre (och nyare) campingfordon
Kylskåpets gasolmunstycke blir lätt täppt.

Gasolproblemen medför också att det är vanligt att man monterar gasfilter i sina campingfordon, säger Andreas Celid.

Han betonar att fuktskador alltjämt är ett stort problem och inte så sällan även på lite nyare fordon. Särskilt strax efter att täthetsgarantin löpt ut.

– En stor andel av de fuktskador vi åtgärdar finns på husbilarnas sovalkov. Med sin placering över hytten är den hårt utsatt för både regn och solsken, som till slut bryter ner tätningen vid skarvar och
takluckor. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera alla skarvar och tätningar.

De vanligaste felen på äldre (och nyare) campingfordon
Det är viktigt att med jämna mellanrum kolla att tätlisten runt takfönstret är fräsch och inte läcker.
De vanligaste felen på äldre (och nyare) campingfordon
Takluckor är hårt ansatta av regn och solstrålar.

Anders Kronvall på Ekeby Bil & Husbilsservice utanför Helsingborg pekar även på att möss och andra skadedjur kan orsaka stora skador och inte bara under vinteruppställningen. Slangar, elkablar, soffklädsel och mycket annat kan de snabbt gnaga sönder.

– Försäkringen täcker inte sådana skador, som är kostsamma att åtgärda, förklarar Anders Kronvall.

Fuktskador vill han också lyfta fram, det är nämligen ett fortsatt stort problem på campingfordon.

– Vi har flera gånger råkat ut för att en reparation av fuktskadan beräknats bli så hög att den överträffat fordonets värde, säger Anders Kronvall.

Han betonar också att det ibland tar tid att få hem reservdelar. Inte minst under vårens pandemi, då många leverantörer gick på halvfart.

De vanligaste felen på äldre (och nyare) campingfordon
Kabelgenomföringar på taket måste kontrolleras ofta.

– Därför är det viktigt med regelbunden service av campingfordon, för att i möjligaste mån undvika större reparationer. Det är ju trots allt dyra fordon, som man ska vara rädd om. När man köper begagnat och framför allt privat anser jag också att det är viktigt att man ber någon oberoende göra ett fukttest innan köpet slutförs, säger Anders Kronvall.

Vad kan man då själv göra för att undvika ofta kostsamma reparationer?

– I god tid innan man ska ut och resa ska man göra en ordentlig koll. Fylla på vatten, testa kranar och se så det inte läcker vid skarvar och kopplingar. Att avloppstank och tömningskran är täta, att värmaren är okej och att allt annat i fordonet fungerar. En liten läcka i en slangkoppling kanske den händige kan fixa själv. Finns det däremot misstanke om en gasläcka ska man av säkerhetsskäl låta en verkstad se över det, betonar Andreas Celid avslutningsvis.

De vanligaste felen på äldre (och nyare) campingfordon
Vattenkranar läcker gärna under bänkskivan. Så kan fukten ställa till det (höger bild)

AKUTA PROBLEM


Vattenläcka
: Stäng av vattenpumpen, leta reda på läckan och försök åtgärda läckaget.

Fukt på insidan av tak och väggar: Ställ fordonet under tak och kontakta omedelbart en serviceverkstad. Mindre läckor kan tillfälligt åtgärdas med tätmassa.

Gasolutrustningen funkar inte: Stäng omedelbart kranarna på gastuberna. Överlåt kontroll och åtgärd till en serviceverkstad.

El saknas: Kolla först säkringar och yttre anslutningar. Sök sedan eventuella skador på kablar och övrig elektronisk utrustning. Starkströmsproblem ska åtgärdas av elektriker. 

Övrigt: Det finns inte lagkrav på att gasolanläggningar i campingfordon ska provtryckas, men många bilbesiktningar och branschverkstäder utför sådana tester. Nya campingfordon har i de flesta fall en täthetsgaranti på minst tre år. Den kräver dock en täthetskontroll varje år, som är kostsam för fordonsägaren.

Rulla till toppen