Ställplatser – en het potatis

Publicerad: 2021-04-21   Uppdaterad: 2023-04-18

Syftet med ställplatser har på vissa håll blivit omdiskuterat. Åsikterna går isär kring om både husbilar och husvagnar bör få stå där – eller endast husbilar. Vi har låtit fem aktörer berätta bakgrunden till att endast husbilar får stå på deras ställplatser.

I takt med att allt fler har börjat semestra med husbil och husvagn har trycket på campingar och ställplatser ökat. Med detta tätnar också konkurrensen om att få stå på de mest åtråvärda platserna.

När det gäller ställplatser har det dock visat sig att husvagnsägare ibland inte ens får blanda sig i leken. Istället möts de av en skylt där det står att endast husbilister är välkomna. Detta tycker vissa är både frustrerande och diskriminerande.

Vi låter här de som driver ställplatser för husbilar komma till tals, för att på så vis få en bakgrund till varför verkligheten ser ut som den gör. Här är facit.


 

Ställplats: SP 264 Gästhamnen i Mariestad – 15 platser

 

Ställplatser – en het potatis
Gästhamnen i Mariestad

Intervjuad: Linda Sjöström, gästhamnsansvarig

Policy kring ställplatserna:

– I samband med en brandinspektion, beslutades att endast husbilar får stå på våra ställplatser när säsongen är som mest intensiv. Det beror på att bil och släp inte får plats innanför markeringarna, vilket innebär att husvagnarna behöver kopplas loss för att kunna stå på platserna. Kontentan blir att de inte kan flyttas tillräckligt snabbt i händelse av brand, vilket är ett måste när fordonen står så tätt. Vi brukar däremot välkomna husvagnar om vi har väldigt lugnt på ställplatserna. Då kan ju husvagnarna stå på ett större avstånd från sina grannar.


 

Ställplats: SP 247 Kolholmarna och SP 248 Valbodalen – 110 platser totalt

 

Ställplatser – en het potatis
Koholmarna
Ställplatser – en het potatis
Valbodalen

Intervjuad: Kent Håkonsen, hamnkapten för Lysekil kommun

Policy kring ställplatserna:

– I den bästa av världar skulle vi välkomna alla att stå på våra ställplatser. Men bygglovet gäller P-platser för personbil klass 2 – och detta är vad vi får förhålla oss till. Om någon med husvagn ställer sig hos oss ber vi dem parkera dragbilen på en annan plats och de får då vanligtvis stå kvar till nästa dag. Men platserna är avsedda för att husbilar ska ha någonstans att parkera när de besöker våra hamnar, inget annat.


 

Ställplats: SP 120 Böda Hamn – 40 platser

 

Ställplatser – en het potatis
Böda hamn

Intervjuad: Hans Johannesson, hamnchef Tillväxtenheten Borgholm

Policy kring ställplatserna:

– Eftersom fler och fler besökare kommer till våra hamnar via landvägen med bil, cykel, mc och husbil, har det blivit väldigt intensiv trafik och tryck på parkeringsfrågan. För att få struktur på detta, och för att kunna hänvisa husbilsgästerna till en särskild parkeringsyta i hamnområdet, sökte vi bygglov för en parkeringsplats för personbil klass 2.

– Det är helt enkelt en parkeringslösning för våra husbilsgäster, då de ofta står parkerade en längre tid eller över natten. Denna lösning skapar mer utrymme för våra övriga gäster som besöker hamnen, badplatsen eller någon av restaurangerna under en kortare tid. Husvagnsgästerna hör vi inget av, och det beror säkert på det stora utbud av fina campingplatser som finns i närområdet och på hela Öland.


 

Ställplats: SP 208 Trosa Brygga – 22 platser

 

Ställplatser – en het potatis
Trosa gästhamn /// FOTO: Apelago

Intervjuad: Johan Wolpher, hamnkapten och Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef 

Policy kring ställplatserna:

– Vi har valt att kalla våra platser för husbilsplatser. Det beror på att många har önskat att kunna boka i förväg. Genom den nya benämningen kan vi nu erbjuda förhandsbokning på sex av våra 22 platser, säger Johan Wolpher.

Sara Fältskog Eldros tillägger:

– En av orsakerna till att vi endast välkomnar husbilar är att det inte finns utrymme för husvagnar med personbil på den avsedda ytan. Ett annat viktigt skäl är att vi inte vill konkurrera med vår andra campinganläggning, Trosa Havsbad & Familjecamping. Denna anläggning drivs också i form av tjänstekoncession, så det är viktigt att båda verksamheterna har tillräckligt med utrymme för att blomstra.


 

Ställplats: SP 243 Ölandskajen, gästhamnen – 13 platser

 

Ställplatser – en het potatis
Ölandskajen, gästhamnen. /// FOTO: Sofia Sköld, Kalmar kommun

Intervjuad: Stefan Jonsson, turistchef Kalmar kommun

Policy kring ställplatserna:

– På våra ställplatser finns det lokala ordningsföreskrifter som säger ”Parkering max 24 timmar för personbil klass 2 inom särskilt markerade platser”. Samhällsbyggnadskontoret tog detta beslut i början av 2019 och i hamnen gäller samma ordningsföreskrifter som i hela Kalmar kommun. Det har varit en svår uppgift att över huvud taget få till stånd våra befintliga ställplatser, så att öka trycket ytterligare med att bjuda in husvagnar på området skulle bli en utmaning som vi inte har möjlighet att anta.

Ställplatser – en het potatis
Ställplatser – en het potatis
VAD ÄR EN STÄLLPLATS?


• En iordningställd plats för campingfordon för antingen övernattning eller ett par timmars vila.

• Ställplatser kan skötas/drivas av kommuner, företag eller av en förening.

• De kan vara avgiftsfria men oftast tas det ut någon form av avgift som kan variera beroende på exempelvis ställplatsens läge och servicegrad.

• Kommunens lokala ordningsstadga gäller på platsen. Är beslut taget att endast husbilar får vistas på ställplatsen är det bara att finna sig i detta.

• En privat markägare kan själv ta beslutet vilka fordons typer (husbilar och/eller husvagnar) som får stå på dennes ägor.

Rulla till toppen