Vi tipsar: Varmt eller kallt för din medicin?

Publicerad: 2022-02-16   Uppdaterad: 2023-04-18

I husbilar och husvagnar bor ofta personer som är i behov av läkemedel i olika former. Många är också frågande till hur de ska förvara sina läkemedel, så att de inte skadas av värme eller kyla.

Vi tipsar: Varmt eller kallt för din medicin?
Kylskåp krävs för vissa mediciner.

Erik Stridh, enhetschef vid Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket, inleder med att betona värdet av att alltid läsa bipacksedeln för varje läkemedel och se vilka förvaringsanvisningar som finns där.

– Ibland saknas särskilda förvaringsanvisningar, i andra fall är det mer specifikt angivet hur mediciner ska förvaras. En del kräver kyla, medan vissa som ska stå kallt inte får utsättas för minusgrader och
frysa, säger han och betonar vikten av en tillförlitlig temperaturhållning i campingfordonets kylskåp.

Han förklarar också att flytande läkemedel kan vara mer känsliga för kyla och värme än tabletter.

–Konventionella tabletter är generellt hållbara och klarar både kyla och värme, men man måste kontrollera vad som gäller för varje läkemedel oavsett beredningsform. Stark kyla och hög värme kan medföra att medicinen inte fungerar eller att hållbarhetstiden blir förkortad.

Vi tipsar: Varmt eller kallt för din medicin?
Kolla temperaturen i kylskåpet.

Ska då en medicin kastas om den utsatts för stark värme eller kyla?

–Det beror på. När det gäller läkemedel utan särskild förvaringsanvisning eller med anvisningen ”förvaras vid 25/30 grader”, klarar sådana kortare perioder med sommarvärme och några grader högre temperatur, förklarar Erik Stridh.

Samtidigt betonar han åter vikten av att den som nyttjar läkemedel tar del av den information och de anvisningar i bipack-sedeln som följer läkemedlet.

–Men fråga gärna också på apoteket när läkemedlen hämtas ut om du är osäker, avslutar Erik Stridh.


RÅD FRÅN LÄKEMEDELSVERKET

Vi tipsar: Varmt eller kallt för din medicin?
Bipacksedeln ger besked om förvaringskrav.
Vid vinterkyla

• Ett läkemedel kan många gånger användas trots att det blivit fryst en kortare tid.

• Vissa läkemedel ska däremot inte användas efter att de har varit frysta eller nedkylda, eller vid synliga förändringar. Kolla vad som står i bipacksedeln.

Vid värmebölja

• Läkemedel utan särskild förvaringsanvisning eller med anvisningen ”förvaras vid högst 25–30 grader” klarar kortare perioder med några grader högre temperatur och även några timmar i en het bil.

• Läkemedel som normalt förvaras i rumstemperatur behöver inte läggas kallt för säkerhets skull, men påverkas oftast inte av kylan i kylskåp. Undantag om läkemedlet inte får kylförvaras. Fuktkänsliga läkemedel är olämpliga att ha i kyl.

• Vid tveksamheter fråga på apoteket när du tar ut läkemedlet.

Fotnot: Läkemedelsupplysningen vid Läkemedelsverket, tel. 0771-46 70 10.

Rulla till toppen