HC tipsar: Elementärt om el

Publicerad: 2022-05-11   Uppdaterad: 2023-04-18

På campingplatser och många ställplatser kan gästerna koppla upp sig på 230 volt, vilket medför att elutrustning kan användas på samma sätt som hemma. Men vad är det för regler som gäller och vad bör vi tänka på när vi är uppkopplade på starkström?

HC tipsar: Elementärt om el
Tomas Åberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket, betonar vikten av säker el på campingplatser.

För att reda ut ett och annat frågetecken kontaktar Husvagn & Camping Tomas Åberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket, som pekar på att elektricitet numera är en av våra livsnödvändigheter, men att den kan vara lömsk.

– Den varken hörs, syns eller luktar. Den bara finns där i vår omedelbara närhet och kan när som helst orsaka allvarliga skador eller död om man behandlar elektriciteten felaktigt och utan respekt. Är du det minsta osäker på hur man gör ska du låta erfarna yrkespersoner göra jobbet, betonar Tomas Åberg.

Här ger han oss svar på några av de viktigaste frågorna.
HC tipsar: Elementärt om el
Den vänstra svarta Schuko-kopplingen byts alltmer mot säkrare blå uttag av typ CEE.


1. Hur fungerar det med el på en campingplats?

– Eluttag 230 volt för husvagnar och husbilar finns normalt i låsbara så kallade campingcentraler på campingen eller ställplatsen, i direkt anslutning till uppställningsytan. Uttagen i campingscentraler av nyare årgång är av CEE-typ, blå till färgen och säkrade upp till 16 ampere, uttagen skyddas av jordfelsbrytare. På äldre campingar kan och får uttag av typ Schuko förekomma, samma som vägguttagen hemma. De är normalt säkrade med 10 ampere, jordfelsbrytare kan också saknas i dessa lägen. Genom att ansluta sitt fordon till dessa uttag med en godkänd anslutningskabel kan eluttagen inne i fordonet användas på samma sätt som hemma.

2. Uttaget i campingcentralen är sprucket eller ser bränt ut, ska jag ansluta ändå?

– Nej, att ”uttagsbrunnen” är skadad eller bränd är tecken på att det är glapp i kontakten mellan stickpropp och uttagets kontaktdon, vilket har utvecklat värme över tid och blir värre för varje gång man ansluter något dit. 

Sprickor i uttagsbrunnen ökar dessutom risken för beröring av spänningsförande delar. Detta bör omgående påtalas för campinginnehavaren. 

HC tipsar: Elementärt om el
Fullvärdigt uttag med CEE-koppling, säkring och jordfelsbrytare. HÖGER: Luckan på eluttagen ska alltid vara låst.

 3. Hur ser man att anslutningskabeln och uttagen är godkända? Och vad innebär ”låsbar”?

– Uttagsdelen där anslutningsstiften sitter är blå till färgen. Kabeln är märkt HO7RN-F 3G2,5 mm² med tre ledare på vardera 2,5 mm². Uttag i campingcentraler ska vara försedda med låsbar lucka, som ska vara låst även då stickproppen sitter i. Viktigt att campinginnehavaren tillhandahåller nycklar.

4. Kan man använda en vanlig kabelvinda med en adapterkabel i båda ändar?

– Nej, kabelvindan med vanliga stickproppar/sladduttag av typ Schuko har inte godkända blå CEE-kontakter och klassas därmed inte som en godkänd förlängning av CEE-kablar.

5. Om anläggningen har ett äldre jordat uttag i stolpen, kan man då använda en vanlig jordad sladd?

– Det rekommenderas inte. I dessa fall används en max två meter lång övergångskabel med stickpropp Schuko i ena änden och blå CEE-hona i andra änden. Därefter en fullvärdig CEE-kabel på max 25 meter. Tänk även på risken för överhettning om kabeln är ihoprullad, ”sprid” den istället. 

HC tipsar: Elementärt om el
CEE-kabel med beteckningen HO7RN-F 3G2,5 mm².

6. Får man ha ett kylskåp i förtältet?

– Ja, men det ska vara märkt med en droppe på typskylten. Det betyder att kylskåpet är godkänt för att användas i fuktig miljö vilket förtält klassas som.

7. Räcker det med att ha en jordfelsbrytare för att känna sig säker?

– Den höjer säkerheten väsentligt, men ska ändå inte överskattas. Jordfelsbrytare skyddar den el-utrustning som är ansluten efter densamma, om exempelvis en stickpropp skadas så att en uppskalad ledare sticker ut ur kabelinföringen är chansen stor att jordfelsbrytaren löser ut om någon tar tag i stickproppen. På äldre campingar kan jordfelsbrytare saknas. 

En egen portabel jordfelsbrytare vid campingcentralens uttag kan då vara en lösning. Det är viktigt att jordfelsbrytaren kontrolleras regelbundet.

8. Vem är ansvarig om en elrelaterad olycka inträffar?

– Du som äger fordonet och kablarna från uttaget till husvagnen/husbilen är ansvarig för el-utrustningen, att den har godkänd uppbyggnad och att den hanteras korrekt.

HC tipsar: Elementärt om el
Många eluttag saknar låsbar lucka.

9. Får man komplettera starkströmsanläggningen i fordonet och installera nya uttag?

 – Husvagnar och husbilar är fordon och inte fasta byggnader, därmed räknas inte heller elsystemet som fast installation som kräver auktorisation. Rent lagligt får du själv utföra underhåll och ändring av elinstallationer i ett sådant fordon, men du måste givetvis ha tillräckliga kunskaper. 

Om annat vänd dig till ett auktoriserat elinstallationsföretag. En felaktig elinstallation äventyrar inte bara säkerheten, det kan även vara svårt att få ersättning för skador från försäkringsbolagen.

10. Hur behöver man tänka så att säkringarna håller?

– Se över vilken utrustning och vilka tillbehör som är kopplade till fordonets elsystem. Deras sammanlagda förbrukning får inte överstiga gruppsäkringens amperestyrka, varken i fordonets elsystem eller i campingcentralen där du kopplar in din elkabel. 

En 16-amperesäkring i campingcentralen klarar att försörja cirka 3 700 watt, en 10-amperesäkring klarar 2 300 watt.

Rulla till toppen