Allemansrätten – vad får vi göra?

Publicerad: 2022-07-29   Uppdaterad: 2023-04-18

Vad är det egentligen som gäller när någon vill övernatta i det fria med hus-bil/husvagn, eller kanske slå upp ett tält? Här är några av de regler och rekommendationer som Naturvårdsverket lyfter fram för de som vill fricampa.

Det råder en hel del oklarheter kring allemansrätten. Vissa tycks tro att det är fritt fram att göra i princip vad som helst, var som helst. Med hjälp av en sakkunnig person på Naturvårdsverket har Husvagn & Camping därför rätat ut ett och annat frågetecken.

Önskar du övernatta på en rastplats med din husvagn eller husbil kan du i regel stanna i högst 24 timmar. Under lördagar, söndagar och helgdagar får man bli kvar till nästa vardag. 

Men så har vi det där med att parkera husbilen/husvagnen långt in i skogen alldeles intill den lilla, ljuvliga sjön. När vi kontaktade Naturvårdsverket visade det sig klart och tydligt att det är inte tillåtet att framföra sitt campingfordon i terräng och med det menas praktiskt taget all möjlig naturmark som vid sidan av skog och mark även inkluderar stränder, hagar, parkmark och gräsmattor.

Allemansrätten – vad får vi göra?
FOTO: Getty Images

Nils Hallberg, miljöjurist på Naturvårdsverket, vill betona att allemansrätten är ”icke motoriserad”, och att den inte gäller för färd med motordrivna fordon:

–Husvagnar med dragbil och husbilar räknas som motordrivna fordon. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra på barmark i terrängen med dem, i hela landet. Därmed får husvagnar och husbilar endast ställas upp där parkering med motordrivna fordon i övrigt är tillåten. Man får alltså inte lämna vägen för att ställa upp sitt campingfordon fritt i naturen, om så enbart för ett enstaka dygn, förklarar Nils Hallberg.

Nu gäller det inte enbart var vi får, och var vi inte får ställa våra kära campingfordon. Allemansrätten inkluderar en mängd regler vi ska ta hänsyn till. Memorera dessa så blir du, alla medmänniskor samt djur och natur nöjda och belåtna.

Allemansrätten – vad får vi göra?

ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten – vad får vi göra?
Inget slitage

Du får inte tälta i större grupper utan lov, orsaka stort slitage på växtlighet, bryta kvistar eller uträtta toalettbestyr var som helst.

Lilla vovven

Hunden får följa med ut i naturen, men du måste ha koll på den, annars ska den hållas i koppel – speciellt under våren och sommaren. I vissa nationalparker är husdjur helt förbjudna. I områden med renskötsel ska hunden hållas kopplad.

Inget fiske

Fiske ingår inte i allemansrätten, bortsett från fiske med handredskap i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön samt utmed kusterna. Vid fiskande i andra sjöar krävs antingen fiskekort eller annan typ av tillstånd.

Allemansrätten – vad får vi göra?
Nödd och tvungen

Blir du nödig får du uträtta dina behov i naturen om dass saknas i närheten, men på en plats där ingen brukar gå. Ta gärna med en spade och gräv en liten grop först och täck sedan över. Eller ta med det hem i en påse.

Plocka bär

Allemansrätten ger dig lov att plocka bär och svamp och från marken även plocka upp frön, nötter och kottar. Bara de inte är fridlysta eller finns i en odling, naturreservat eller nationalpark.

Fritt paddlande

Det är fritt att paddla i sjöar, vattendrag, längs kusterna och till havs, bortsett från i fågel- och sälskyddsområden och i vissa naturreservat och nationalparker.

Hemfridszon

Att röra sig fritt i skog och mark är tillåtet. Detsamma gäller på eller utanför vägar. Andras bostadshus ska emellertid passeras på behörigt avstånd (hemfridszonen). Undvik att gå på en nysådd åker och lämna inte kreatursgrindar öppna.

Allemansrätten – vad får vi göra?
Värmande brasa

Med stöd av allemansrätten får du tända en brasa om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skada djur, växter och känsliga underlag som klippor och stenhällar. Eldningsförbud kan tidvis gälla på vissa platser.

Okej med bad

Har du en liten båt med dig, får du tillfälligt lägga till vid en brygga och även bada vid en strand om platsen inte tillhör någons hemfridszon.

Stör ej fåglar

Klättra på berg och stora stenblock får man göra, men enligt jaktlagen får du inte störa häckande fåglar som pilgrimsfalk, tornfalk, berguv eller korp.

Ved till brasa

Man får plocka upp torra kvistar till en brasa, men inte bryta levande kvistar eller plocka näver och bark från växande eller döda träd.

Allemansrätten – vad får vi göra?

FAKTA

• Uttrycket allemansrätt etablerades på 1940-talet.
• Allemansrätt liknande Sveriges finns även i Norge, Finland och Island. I Danmark saknas motsvarighet till den svenska allemansrätten.
• Begränsningar i naturskyddade områden finns även i dessa länder.

Rulla till toppen