HRF under skinnet: Jobbar för branschens bästa

Publicerad: 2023-03-21   Uppdaterad: 2023-04-18

Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) har sedan starten 1970 samlat tillverkare, återförsäljare och importörer med syftet att verka för sunda villkor i branschen. Men vilka konkreta förbättringar har organisationens arbete mynnat ut i? Vi frågar kanslichef Jörgen Nyström.

Har du koll på vilka lagar, regler och villkor som gäller vid exempelvis köp av fritidsfordon eller vid reparation på en verkstad? Vad är det som säger att en återförsäljare inte kan salta en faktura med hänvisning till stora brister som åtgärdades utan att först få kundens godkännande? Som samlande branschförbund arbetar HRF för att ge branschen rätt affärsförutsättningar.

– Det finns lagar att följa, men tyvärr finns det utrymme för olika tolkningar, säger Jörgen Nyström på HRF och utvecklar:

HRF under skinnet: Jobbar för branschens bästa
Jörgen Nyström på HRF.

– HRF har gjort en branschöverenskommelse med Konsumentverket kring hur dessa lagar ska tolkas, exempelvis vad ett köpeavtal ska innehålla, hur en garanti ska hanteras med mera. Våra medlemmar har i sin tur förbundit sig att följa dessa lagar, regler och villkor. HRF ställer höga krav ifråga om etik, arbetssätt och företagsstruktur. För den enskilde konsumenten är det en trygghet att veta att våra medlemmar är schysta aktörer som har en ordnad ekonomi.

Men det är inte enbart affärsvillkor som HRF fokuserar på. Organisationen arbetar också för att ta till vara branschens och campingutövarnas intressen gentemot myndigheter och andra organisationer. Däri ingår att främja och utveckla det mobila boendet samt att skapa en hållbar tillväxt för svensk besöksnäring. 

Ett exempel på detta är Mobiltboende.se – en konsumentupplysning på webben där HRF lyfter fram möjligheterna med husbil och husvagn.

HRF under skinnet: Jobbar för branschens bästa

– Vi skapade sidan för att tillhandahålla en samlingsplats med inspiration och tips kring det mesta som rör mobilt boende. I och med pandemin ökade intresset enormt för att resa på hemmaplan med husbil och husvagn. Vi tror att den trenden kommer att hålla i sig och vill satsa mycket på marknadsföring för att locka fler till branschen, säger Jörgen.

HRF är också med och påverkar makthavare. Ett aktuellt exempel är att organisationen bidrog till att förändra regelverket kring av- och påställning av husbilar. Tidigare behövde det passera 15 dagar respektive en kalendermånad (beroende på fordonets beskattning) efter avställning innan ägaren slapp betala någon fordonsskatt. Sedan regeländringen våren 2021 har husbilar med förhöjd fordonsskatt (malusbeskattning) – fyra dygns avställningsperiod istället för 15. 

– Genom olika typer av lobbyverksamhet lyckades vi ändra regelverket, så att det i vårt tycke blir mer rättvist för husbilsägarna, säger Jörgen och fortsätter:

– På samma sätt försöker vi nu förenkla reglerna kring etablering av ställplatser. Idag existerar inte ställplats som begrepp inom den svenska bygg- och planlagstiftningen, man får ange parkeringsplats eller campingplats vid en bygglovsansökan. Det är problematiskt eftersom en parkeringsplats oftast avser dagtid medan det finns oerhört många myndighetskrav att förhålla sig till i samband med etablering av en campingplats. Detta vill vi ändra på så att regelverket blir mer träffsäkert.

HRF under skinnet: Jobbar för branschens bästa
HRF arbetar för att regelverket blir mera träffsäkert, ett exempel på det är begreppet ställplats. /// FOTO: Lars-Åke Höglund

Att förenkla föreskrifterna kring ställplatser är en av hörnstenarna i projektet Husbilsdestination Sverige som Svensk Camping (SCR) driver tillsammans med HRF och Caravan Club. Just nu jobbar HRF även med ett omfattande projekt där målet är att utveckla och förbättra statistiken över registrerade husbilar. Syftet med det är att öka tillförlitligheten i husbilsregistret.

– Att statistiken är lite rörig för husbilar just nu har med inregistreringen att göra, där husbilar enkelt förklarat är mer komplexa att registrera än husvagnar. Om vi kan ändra på detta och samtidigt inventera befintliga husbilar, kan vi förse återförsäljare och konsumenter med information kring vilka modeller som är mest efterfrågade, berättar Jörgen. 

I framtiden tror han att marknadsföring fortsatt kommer vara en bärande del i HRF:s arbete.

– I den oroliga omvärld som vi lever i tror vi att trenden med att semestra på hemmaplan kommer att hålla i sig. Givet dessa förutsättningar vill vi få fler att upptäcka möjligheterna med fritids-fordon. En viktig del i detta arbete är också att jobba med kommuner, regioner och destinationer för att skapa fler möjligheter att övernatta på campingplatser och på ställplatser, säger Jörgen.

MER OM HRF

• 71 medlemmar.
• Är sedan 1982 medarrangör för Elmia Husvagn Husbil tillsammans med Elmia.
• Initierade tv-programmet Gone Camping i ett samarbetsprojekt med SCR Svensk Camping och Husbil365.se.
• Verkar för både Noll-visionen för trafiksäkerhet och CO2-neutralitet 2050.
• Hemsida: husvagnsbranschen.se. 
• För rättvisare beskattning av husbilar: husbilskampen.se.

Rulla till toppen