Behövs bygglov för standbytält?

Publicerad: 2023-03-22   Uppdaterad: 2023-04-18

Anders Dahlman köpte ett helt nytt standbytält till sin jordbruksfastighet utanför Yngsjö. Men några veckor efter installationen hörde byggnadsnämnden av sig och sade att han behövde bygglov för tältet. Vid närmare kontroll med Boverket visar det sig att bygglov för tält även kan behövas på en campingplats.

Anders och hans fru har campat ända sedan slutet av 80-talet. Idag har de en Dethleffs 695 som de delvis reser med och delvis har uppställd invid sina odlingar på jordbruksfastigheten ett par mil från hemmet i Rinkaby. Våren 2021 investerade de i ett standbytält, för att slippa riva förtältet varje gång husvagnen behövde flyttas från tomten.

– Det dröjde bara några veckor innan byggnadsnämnden kontaktade oss och påpekade att vi saknade bygglov för tältet. Vi sökte bygglov men fick avslag. Nu står vi med ett tält för nästan 80 000 kronor som vi inte har någon användning för, berättar Anders.

Anders erfarenheter väckte frågetecken kring om det kan behövas bygglov för ett tält även inom en campingplats. Vi kontaktade därför Boverket för att bringa klarhet i saken. Fredrik Ingmarson som är utredare där svarade så här:

– Det stämmer att man inom en campingplats kan behöva bygglov för uppförande av ett tält – om det bedöms vara en så kallad nybyggnad, alltså uppförande av en ny byggnad. För att ett tält ska räknas som en byggnad behöver det ha en varaktig konstruktion, vara varaktigt placerat och vara konstruerat så att människor kan uppehålla sig i det. Detta står också i 1 kap 4§ i plan- och bygglagen, PBL.

Behövs bygglov för standbytält?
Fredrik Ingmarson, Boverket

Så hur vet man om man behöver bygglov för ett tält på en campingplats?

– Det är byggnadsnämnden i den kommun där tältet är tänkt att uppföras som gör bedömningen om det räknas som en bygglovspliktig nybyggnad eller inte. Vi kan inte svara på frågor som berör enskilda ärenden, utan bara på generella frågor om bygglovsplikt, sade Fredrik.

Anders känner sig bedrövad och förvånad över att det finns så få kanaler som informerar om att det kan behövas bygglov för tält.

– Jag har hört av mig till tälttillverkaren och ifrågasatt varför de inte informerar om vilka regler som gäller. Men de hänvisar bara till återförsäljaren, som inte heller sade något om detta vid köptillfället. I samband med tältköpet byggde jag också ett nytt trädäck, som jag dock inte behövde bygglov för. Men oavsett känns det vemodigt att inte fullt ut kunna nyttja de investeringar som vi har gjort, säger Anders.

LÄS MER OM BYGGNADER PÅ CAMPING

På sin hemsida ger Boverket en generell beskrivning av vad som gäller för tält som uppförs inom bland annat campingplatser. Surfa in på Boverket.se och skriv ”Nybyggnad” i sökrutan. Klicka sedan på ”Nybyggnad” under sökrutan och därefter på ”Byggnader på camping”.

Rulla till toppen