100 km/h – med lagen på din sida

Publicerad: 2023-06-06   Uppdaterad: 2023-06-05

Planerar du att resa med husvagn genom Tyskland? I så fall har du möjlighet att framföra ditt ekipage i 100 km/h på tyska motorvägar. Men först behöver du ordna ett så kallat Tempo 100-certifikat via DEKRA. Så här går det till.

Med en Tempo 100-certifierad släpvagn och ett dragfordon som är tillåtet enligt den fastställda tjänstevikten, är det fritt fram att köra med en hastighet på upp till 100 km/h på tyska motorvägar och motortrafikleder. Priset för ett Tempo 100-certifikat är 1 990 kronor. Men hur går det till, från det att ansökan skickas in till att man får ett utfärdat certifikat?

Björn Frandsen, kvalitetssamordnare på DEKRA.

– Du ansöker genom att skicka ett mejl till tempo100@dekra.com. Det är bra att vara ute i god tid då processen tar ett antal veckor, säger Björn Frandsen, kvalitetssamordnare på DEKRA.

Efter att mejlet har sänts behöver den som ansöker få ett intyg på att husvagnen lämpar sig för körning med en hastighet av 100 km/h på tyska vägar.

– För att få intyget ska man visa upp husvagnen tillsammans med fordonshandlingarna hos någon av våra 80 DEKRA-stationer som finns från Boden i norr till Trelleborg i söder. Respektive station utfärdar sedan intyget – om husvagn och dragbil uppfyller alla kriterier, säger Björn.

Nästa steg är att ordna ett certifikat från den tyska registreringsmyndigheten, något som DEKRA sköter helt och hållet. Efter en handläggningstid om cirka sex–åtta veckor brukar allt vara klart.

– Vi kontaktar då den som har ansökt och överlämnar certifikatet samt klistrar på en Tempo 100-etikett på husvagnen eller släpvagnen. Intyget och certifikatet ska alltid tas med i original och kunna visas upp för myndighetspersoner i Tyskland på begäran. Det är alltid föraren som är ansvarig för att fordonskombinationen uppfyller villkoren i certifikatet, säger Jörgen.


Krav att uppfylla

Nedanstående krav ska husvagn, dragbil och ekipage uppfylla för att du ska kunna få ett Tempo 100-certifikat utfärdat (DEKRA kollar dessa saker åt dig på sina stationer).

Husvagn 

• Ska vara lämplig för en hastighet på minst 100 km/h vilket ska visas upp genom ett intyg från husvagnstillverkaren. DEKRA har redan generella intyg som gäller för Cabby, KABE, Polar, Solifer och Adria.
• De monterade däcken får inte vara äldre än sex år.
• Däckens hastighetsindex ska vara minst ”L” (120 km/h).
• Beroende på husvagnens utrustning, som exempelvis bromssystem och stötdämpare, uppstår faktorer som är av betydelse för valet av det tillåtna dragfordonet. Minsta tillåtna tjänstevikt för tillåtna dragfordon beräknas utifrån dessa faktorer.

Dragfordon

• Om husvagnen uppfyller villkoren kan den dras med personbil, andra motorfordon med fler än två hjul (och med en maximal tågvikt upp till 3 500 kg) samt bussar med en tillåten totalvikt upp till 3 500 kg när de har tillstånd att köras med en hastighet på 100 km/h (enligt tyska vägtrafiklagen) samt ett dokument som styrker detta.
• Dragfordonet måste vara utrustat med ABS.
• Om dragfordonet är utrustat med ett kördynamiskt stabilitetssystem för drift med släp/husvagn, gäller förändrade krav för tjänstevikten. I dessa fall måste det vara påvisat att driften av en kombination i upp till 120 km/h förbättras jämfört med drift utan sådan utrustning. Detta ska påvisas genom uppgifter i fordonshandlingarna eller genom intyg från tillverkaren av dragfordonet, som är kopplat till fordonets identifikationsnummer (VIN).

Ekipage

• Viktförhållandet mellan husvagnens maximala totalvikt och dragfordonets tjänstevikt ska följas.
• Dragfordonets tjänstevikt måste minst motsvara värdet som släpet/husvagnen får via faktorn (bestäms av vilken utrustning som släpet/husvagnen har, exempelvis stabilisator i kulhandsken, fjädring och så vidare). Man får inte heller glömma att släpvagnens tillåtna totalvikt måste vara mindre, eller högst lika med, den högsta tillåtna släpvagnsvikten för dragfordonet.
• Vertikal last på kopplingen (S-värde) på kombinationen av fordon ska anpassas efter största möjliga S-värde på dragfordonet eller husvagnen. Fordonet med det lägsta värdet bestämmer den övre gränsen (S-värde avläses på kulhandske, husvagn samt draganordningen och ska finnas att utläsa på typskylt eller i monteringsanvisning).

Källa: caravanclub.se

husvagn på väg
FOTO: Getty Images
Rulla till toppen