Så väljer du rätt försäkring

Publicerad: 2023-08-04   Uppdaterad: 2023-08-02

Att välja rätt försäkring för sitt fritidsfordon är inte det enklaste, i varje fall inte om det är en husbil du äger. Här får du några goda råd på vägen när du själv ska väga för- och nackdelar hos de olika bolagen.

Ett näst intill oöverskådligt antal försäkringsbolag (enbart Länsförsäkringar utgörs av 23 olika bolag, vart och ett med sina villkor och premier) slåss om din gunst när du står i begrepp att teckna en försäkring för din husbil. Lägg till detta att många organisationer – bland annat Caravan Club, Riksförbundet M Sverige och olika husbilsklubbar – har förhandlat fram rabatter och generösa villkor för sina medlemmar, och valet blir ännu svårare.

ANALYSERA RESANDET

• Vid valet av husbilsförsäkring är det många parametrar som spelar in – och då inte bara din ålder och din bostadsort.

• Det första du måste göra är att analysera ditt husbilsresande: hur ofta du reser (och hur ofta du ställer av husbilen), vart du reser och hur länge du vistas utomlands är några av de saker du måste kartlägga.

• Du måste också fundera över vilket skydd du vill ha av din försäkring – villkor och självrisker kan variera stort.

HEL- ELLER HALVFÖRSÄKRING

• Enligt lag måste din husbil ha en trafikförsäkring, som du sedan kompletterar med en kaskoförsäkring (hel- eller halvförsäkring).

• Eftersom husbilar oftast har ett högt värde rekommenderar de flesta att man inte väljer något annat än en helförsäkring.

Försäkring broschyrer
Att försäkra en husbil är rena rama djungeln. Håll koll på det finstilta så att du inte bara tror att du är försäkrad mot allt.

• I vissa sällsynta fall kan en nyare – vanligtvis upp till tre år gammal – husbil ha en så kallad vagnskadegaranti. Detta är dock i realiteten en försäkring där husbilsförsäljaren betalar premien, så skulle han/hon missa att betala premien är du ägare till en husbil som endast är halvförsäkrad – något som många köpare bittert fick erfara i samband med en större konkurs för snart tio år sedan. 

PER DYGN ELLER ÅR

• Av tradition har fordonsförsäkringar övergått från att vara en ”brukarförsäkring” till att vara en ”avställningsförsäkring” i samband med att fordonet ”ställts av” – och sedan återgått till en ”brukarförsäkring” när fordonet ”ställts på” igen. Detta har skett med automatik och har varit särskilt uppskattat av husbilsägare som, på grund av den höga skatten, ofta utnyttjar avställningsmöjligheten. Med denna metod betalar du en högre premie när du använder din husbil, och en (avsevärt) lägre premie när du inte använder den. I princip betalar du således endast för de dygn du använder din husbil.

• På senare år har emellertid en del försäkringsbolag slutat tillämpa denna metod, och istället betalar du en fast årlig premie, oavsett om husbilen är på- eller avställd.

• Gör ett överslag på hur många dygn du har din husbil i trafik under ett år. Räkna ut vad brukarförsäkringen kostar under dessa dygn och vad avställningsförsäkringen kostar under resten av året, och jämför med vad en ”årsförsäkring” kostar. (Se räkneexemplet här intill.)

Försäkringsbolagen fightas om att få din påskrift.

RÄKNEEXEMPEL

För undertecknads helförsäkrade husbil är årspremien 9 511 kronor, medan avställningsförsäkringen kostar 822 kronor per år. Vid 65 dagars användande blir vår totala årskostnad knappt 2 500 kronor, men skulle vi ha valt ett av de försäkringsbolag som har fast årsavgift – och dessutom velat ha möjlighet att köra utomlands – hade den årliga kostnaden blivit nästan 4 000 kronor högre.  

Fotnot: Mer information om att välja husbilsförsäkring hittar du på www.konsumenternas.se – ett samarbete mellan KonsumenternasBank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.  

OMFATTNING/SJÄLVRISKER

• Det är viktigt att jämföra vad försäkringen omfattar – och hur stora de olika självriskerna är.

• Exempel på sådant som du bör kontrollera extra noga är ersättning vid läckage från vatten- och värmesystem och skador på elektronisk utrustning samt skyddet för din personliga utrustning. (Skador orsakade av utifrån inträngande vatten omfattas ej, såvitt vi känner till, av någon husbilsförsäkring.)

• Stor vikt bör du också lägga vid självrisken vid en glasskada. Har du en halvintegrerad bil eller en alkovbil är prisskillnaden för ett vindrutebyte inte så stor mellan de olika försäkringsbolagen men för en helintegrerad husbil med stor ”bussruta”, där bytet kan kosta uppemot 60 000–80 000 kronor, kan skillnaden i självrisk vara avsevärd!

• Tänk också på att vissa försäkringsbolag kräver att husbilen är utrustad med en spårsändare för att du ska få full ersättning vid en stöld, och här skiljer villkoren mycket mellan de olika bolagen.

Camping
Med en daglig malusfordonsskatt kring 90 kronor, kan det kännas motiverat att ställa av husbilen under övervintrandet i södern. Många försäkringsbolag accepterar dock inte att man bor i en avställd husbil – och i vissa länder kan det till och med vara förbjudet.

VID UTLANDSRESA

• De allra flesta åker väl någon gång utomlands med sin husbil, och då är det viktigt att jämföra vilket skydd de olika bolagen erbjuder. Här ger både din hemförsäkring och din husbilsförsäkring skydd. Vanligtvis gäller hemförsäkringens resedel under 45 dagar, medan kortare perioder kan förekomma när det gäller husbilsförsäkringens reseavbrottsdel. Den som tänker övervintra en längre tid i södern måste därför (ofta till en hög kostnad) komplettera sitt skydd.

• En husbilsförsäkring gäller vanligtvis i de flesta europeiska länder samt i några utomeuropeiska medelhavsländer. Vissa bolag kräver dock att du meddelar att du kommer att färdas med husbilen utanför Norden, då detta påverkar både premien och din möjlighet att få rätt ersättning vid skada.

Avställd för vinterförvaring, men huruvida du får använda den som gäststuga beror på försäkringsbolagets villkor.

VID AVSTÄLLNING

• Att använda husbilen som gäststuga när den står avställd hemma på tomten, är en lockande tanke. Alla försäkringsbolag godtar dock inte att man bor i en avställd husbil, medan andra accepterar att man gör det så länge man befinner sig i Sverige.

• Det finns också försäkringsbolag som medger att man bor i en avställd husbil utomlands, men då gäller det att kontrollera vad det aktuella landets lagstiftning säger. I vissa länder är det nämligen inte tillåtet att bo i en avställd husbil, och skulle polisen ertappa dig kan böterna bli kännbara!

MÅNGA PARAMETRAR

• Som synes är det många parametrar att ta hänsyn till vid valet av husbilsförsäkring, och vi har bara kunnat peka på de generellt viktigaste av dessa. Vad som betyder mest för just dig kan bara du själv svara på – kanske är det något vi inte har tagit upp här.

• Oavsett vilket, är det en grannlaga uppgift att välja ”rätt” husbilsförsäkring!

LÅNA ELLER HYRA UT

En husbilsförsäkring gäller normalt för försäkringstagaren och dennes maka/make – hos vissa bolag även registrerad sambo. Andra familjemedlemmar skrivna på samma adress som försäkringstagaren omfattas hos vissa bolag – men sällan en särbo. Ibland tas en högre självrisk ut om någon annan än du själv, din maka/make eller sambo kör husbilen vid skadetillfället. Fråga ditt tilltänkta försäkringsbolag – och kräv skriftligt svar!

Om du tänker hyra ut din husbil gäller normalt inte din vanliga husbilsförsäkring, så kontakta alltid ditt försäkringsbolag för att få veta vilken komplettering som behövs. Om du hyr ut husbilen via en förmedlingstjänst kan denna ofta hjälpa till att lösa försäkringsfrågan. Kom också ihåg att om du hyr ut din husbil och den inte lämnas tillbaka räknas detta inte som stöld och ersätts därför inte av försäkringen. Du har frivilligt lämnat ifrån dig nycklarna!

ALLT UNDER SAMMA HATT

Många tycker det är praktiskt att samla alla sina försäkringar, och detta ger (minst) tre fördelar:

1. En enda förhandlingspart
Skulle du råka ut för något som berör både din hemförsäkring och din husbilsförsäkring, har du endast ett försäkringsbolag att förhandla med.

2. En enda självrisk
Skulle du råka ut för något som berör både din hemförsäkring och din husbilsförsäkring, behöver du endast betala en självrisk hos många försäkringsbolag.

3. Ett lägre pris
Många försäkringsbolag erbjuder en helkundsrabatt om du väljer att samla alla dina försäkringar hos dem.

Rulla till toppen