Caravan Clubs campingar – del 1

Caravan Club bildades 1958 och föreningen är idag Sveriges största privata campingplatsägare – med 33 anläggningar runt om i Sverige. I en artikelserie om tre delar kommer vi att presentera samtliga. Vi börjar med de elva nordligaste.