I stället för diesel – fyra kombi som går (snålt) på bensin