Regler och behörigheter

Publicerad: 2009-10-01   Uppdaterad: 2023-04-18

1. Behörighet B Som bilförare med körkortsbehörighet B får du dra lätta släpvagnar. Det är släpvagnar med totalvikt 750 kilo eller lägre. Dessutom får du dra tyngre släp än så, om släpet har en totalvikt (tjänstevikt + max last) lägre eller lika hög som dragbilens tjänstevikt. Det spelar ingen roll om du lastar bilen med...

1. Behörighet B
Som bilförare med körkortsbehörighet B får du dra lätta släpvagnar. Det är
släpvagnar med totalvikt 750 kilo eller lägre. Dessutom får du dra tyngre
släp än så, om släpet har en totalvikt (tjänstevikt + max last) lägre eller
lika hög som dragbilens tjänstevikt.

Det spelar ingen roll om du lastar bilen med folk och packning, det är det
värde som står på registreringsbeviset som gäller, tjänstevikten, och den
påverkas inte av last.

Samma sak gäller för släpet, det är den totalvikt som är angiven i släpets
registreringsbevis som gäller, inte den tillfälliga lasten, bruttovikten.
Det spelar ingen roll om släpet är tomt eller lastat. Totalvikterna för bil
och vagn tillsammans får heller inte bli högre än 3,5 ton.

Optimalt är en dragbil med tjänstevikt på 1 500 kilo med totalvikt
2 000 kilo. Det ger utrymme för en vagn med 1 500 kilo totalvikt, vilket i
sin tur ger möjlighet att välja en mängd olika planlösningar. Mindre vagnar
har av naturliga skäl begränsningar i antal bäddar och annat.

Gränsen går vid 3,5 ton. Exempelvis kan du med en Volvo V70 med tjänstevikten
1 556 kilo få dra en husvagn med totalvikten 1 400 kilo. Man kan tro att man
får dra en husvagn med totalvikten just 1 556 kilo, det är ju detsamma som
tjänstevikten på dragbilen, men, det finns ytterligare en faktor att ta
hänsyn till, ekipagets sammanlagda totalvikt.

Bilens och vagnens totalvikter får tillsammans inte överstiga 3 500
kilo och eftersom vår exempelbil har en totalvikt på 2 100 kilo blir det
bara 1 400 kilo över till 3 500 kilo. Alltså får du i detta fall dra max 1
400 kilo.

Kapacitet, bilens max släpvikt
Volvo V 70 är godkänd för 1 800 kilo men den vikten kräver att föraren har
BE-körkort. Många luras att tro att det som står angivet i bilens
registreringsbevis om max släpvagnsvikt är det som bestämmer hur tungt släp
du får dra. Det stämmer dock inte.

Det är körkortsbehörigheten som avgör, inte bilens tekniska kapacitet. Bland
större familjebilar är det inte ovanligt med max släpvikt på 1 800 – 2 000
kilo. Har du behörighet B måste du ta hänsyn till bilens tjänstevikt och
till 3,5-tonsregeln.

Övergångsregel och undantag
Alla med körkort B får dra lätta släp. Lätta släp är alltså en släpvagn med
totalvikt om högst 750 kilo. Kombinationen med lätt släp och dragbil kan
väga så mycket som 4 250 kilo, ett undantag från 3,5-tonsregeln. Dragbilen
kan ju i sig väga just 3 500 kilo.

Även husbilar som är inregistrerade som personbil klass II och har en
totalvikt över 3,5 ton får köras med lätt släp av den som har B-körkort. Det
gäller den som har körkort som går under den så kallade övergångsregeln, det
vill säga är utfärdade före den 1 juli 1996.

Regler och behörigheter

B-körkort alt 1: Släpvagnens totalvikt är högst 750kg.

Regler och behörigheter

B-körkort alt 2: Om släpvagnens totalvikt överskrider 750 kg ska
två villkor vara uppfyllda.1. Släpvagnens totalvikt får inte vara högre än
bilens tjänstevikt. 2.Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte
vara högre än 3500kg.

2. Behörighet BE
Har du BE-behörighet kan det vara skönt att veta att det är bruttovikter som
gäller. Ett exempel: Med Volvo V70 med max släpvagnsvikt 1 800 kilo drar du
ett båtsläp med totalvikt på till exempel 3,5 ton – om vagnen inte är fullt
lastad eller bara lastad upp till just 1 800 kilo.

Här är det bruttovikten, verkligheten som gäller, inte siffrorna på
registreringsbeviset. Alltså inte som för den som kör sitt ekipage med
B-behörighet på körkortet.

Du som har BE-behörighet behöver egentligen bara känna till att du får dra ett
släp som har en bruttovikt som är lägre eller högst så mycket som står
angivet i bilens registreringsbevis, som max släpvagnsvikt.

Regler och behörigheter

BE-körkort alt 1: Släpvagnens totalvikt är högre än bilens
tjänstevikt.

Regler och behörigheter

BE-körkort alt 2: Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt
överstiger 3500 kg.

3. Behörighet C
Den som har bokstaven C i sitt körkort får köra tung lastbil. Det vill säga
lastbilsregistrerat fordon som väger mer än 3,5 ton. Den får också dra ett
lätt släp. Som lätta räknas alla släp som har en totalvikt på högst

Regler och behörigheter

Webbtips
På Vägverkets hemsida kan du hitta en hel del nyttigheter. Bland annat finns
där den lättbegripliga broschyren ”Har du kopplat rätt” . Där kan du läsa om
vilka ekipage som kräver vad av körkortbehörigheter. Beställ den och lägg
den i husvagnen eller dragbilen.

Du kan också ladda ner broschyren som en pdf på den här adressen:
http://publikationswebbutik.vv.se

Tillbaka
till ”Reglerna avgör din säkerhet”

Av:

Regler och behörigheter
Regler och behörigheter
Regler och behörigheter

Regler och behörigheter
Regler och behörigheter

Rulla till toppen