Överlast är inte olovlig körning

Publicerad: 2009-10-01   Uppdaterad: 2023-04-18

Har du stoppat in mer last i din husvagn än vad lastvikten tillåter, kör du med överlast. Skulle vikten vara så hög att du överskrider 3 500 kg i totalvikt för hela ekipaget, är det fortfarande överlast. Inte olovlig körning. Det är kontentan av bestämmelserna. Av Ingela Svenson Husvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte...

Har du stoppat in mer last i din husvagn än vad lastvikten tillåter, kör du
med överlast. Skulle vikten vara så hög att du överskrider 3 500 kg i
totalvikt för hela ekipaget, är det fortfarande överlast. Inte olovlig
körning. Det är kontentan av bestämmelserna.

Av Ingela Svenson

Husvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kilo,
om du har B-körkort* För att få köra ett ekipage som har mer än 3 500 kilo i
sammanlagd totalvikt krävs BE-körkort.

Frågan som många har ställt, är vad som händer om man lastar sitt ekipage så
att det överskrider dessa 3 500 kilo i totalvikt, och bara har B på
körkortet. Räknas det som olovlig körning då?

Reglerna är snåriga, så vi tog kontakt med Klas Rehnberg, som är jurist hos
Vägverket, för att reda ut begreppen. Han hänvisar till lagtexten, Lag
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner, som definierar begreppet totalvikt. Där
står att totalvikten för (bland andra, red:s anm) släpfordon är
”Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största
antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.”

Just detta ”inrättat för” är avgörande. För hur
du än lastar din husvagn, kan du inte ändra den totalvikt som vagnen en gång
blev inrättad för. Lasten påverkar alltså inte totalvikten enligt de här
juridiska termerna, oavsett vad vågen visar vid det enskilda tillfället.

Slutsatsen är att du inte har gjort dig skyldig till olovlig körning i det här
fallet. Däremot är det överlast, om du har lastat mer än vad maximilasten
tillåter, och böter är vad du har att vänta.

Principen är densamma för husbilar. Där får du köra en bil med totalvikt upp
till 3 500 kilo på B-körkort, det är grundregeln*. Har du lastat din bil så
att vågen visar mer än 3 500 kilo, har du gjort dig skyldig till överlast (i
dagligt tal) eller att bruka fordonet ”trots att högsta tillåtna maximilast
överskridits” på juristspråk. Men inte olovlig körning alltså, av samma skäl
som gäller för husvagn.

* Vissa övergångsregler finns för den som tog sitt B-körkort före den 1 juli
1996.

Så mycket kostar det
Hur stora böterna blir beror på hur mycket överlast du har. Det räknas i
procent av tillåten lastvikt. Har din vagn en totalvikt på 1 400 kilo och
tjänstevikt på 1 300 kilo, har du en tillåten maximilast på 100 kilo. Skulle
du då ha lastat in 110 kilo, har du alltså överskridit den vikten med 10
procent. Två tusen kronor fattigare lär du bli av den förseelsen.

Prislistan enligt Riksåklagarens föreskrifter (okt 2008):
Överlast i procent av maximilasten och bötesbelopp:

10 – 20 procent2 000 kronor
21 – 30 procent2 500 kronor
31 – 40 procent3 000 kronor
41 – 50 procent4 000 kronor

Tillbaka
till ”Reglerna avgör din säkerhet”

Av: