Kan du vara folkbokförd i ditt fritidsfordon?

Publicerad: 2023-01-13   Uppdaterad: 2023-04-18

Att helt och hållet bo i campingfordon under stora delar av året blir allt vanligare. Kan denna livsstil rent av leda till att man behöver byta folkbokföringsadress? Vi kollar med en av Skatteverkets experter.

Först och främst vill vi ta reda på om det finns någon generell formulering för var man ska vara folkbokförd. Jens Lindqvist är verksamhetsutvecklare på Skatteverkets Folk- och fastighetsavdelning och svarar så här:

– Man ska vara folkbokförd där man bor – det är det enkla svaret. Men om en person bor på flera adresser, kan den övriga livssituationen påverka var individen ska vara folkbokförd. I vår bedömning kan vi exempelvis ta hänsyn till var arbetsplatsen ligger, var ens eventuella familj bor, vad man har för bohag och så vidare. Det är svårt att dra en knivskarp gräns som talar om exakt vad som gäller.

Många bor hela säsonger i husvagn, eller reser omkring med husbil stora delar av året. Mot denna bakgrund blir det naturligt att ställa sig frågan om ett fritidsfordon definieras som en bostad enligt Skatteverket?

Kan du vara folkbokförd i ditt fritidsfordon?
Jens Lindqvist är verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– Ja. Däremot kan man inte folkbokföra sig på själva campingfordonet. Om en person har sin egentliga hemvist på en campingplats ska denne folkbokföra sig på fastigheten där husvagnen eller husbilen står, förklarar Jens.

Men de som bor permanent i sin husbil hela året då, och ständigt reser till nya platser, hur ska de resonera?

– Då ska man vara folkbokförd på den fastighet som man har starkast anknytning till. Om inte någon sådan finns ska man folkbokföra sig i den kommun som man har starkast anknytning till.

Jens menar att det oftast faller sig naturligt var man har sin egentliga hemvist.

– Den som bor på flera ställen, exempelvis i en villa och på en campingplats, vet ofta med sig vilken bostad som är hemma. Man kan heller inte folkbokföra sig på flera adresser, så det är inget man behöver fundera över. Om man känner sig osäker på var man bör vara folkbokförd rekommenderar jag att man ringer till Skatteverkets skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567. Våra duktiga medarbetare finns där för att hjälpa till med dessa frågor.

Fotnot: Reglerna kring folkbokföring finns i folkbokförings-lagen (SFS 1991:481) som du hittar på riksdagen.se (skriv folkbokföringslag i sökrutan).

Kan du vara folkbokförd i ditt fritidsfordon?
FOLKBOKFÖRINGSADRESSEN INNEBÄR ATT… 

… du får din post skickad till den adressen.
… du betalar korrekt skattesats i enlighet med den kommun du bor i.
… du får rösta där.
… nya bostads- och skolbyggen lättare kan planeras utifrån aktuellt invånarantal.
… du oftast får den sociala service du är berättigad till, exempelvis bostadsbidrag och hemtjänst. Detta är dock respektive kommuns ansvar, inte Skatteverkets.

Rulla till toppen