Skatten på husbilar: ”Vi sätter ned foten”

Publicerad: 2024-04-24   Uppdaterad: 2024-04-23

Vid en pressträff hos Kabe AB gav Edward Riedel (M), ordförande i Riksdagens Finansutskott och Mats Green, Energi- och Näringspolitisk talesperson (M) tydliga besked – ytterligare försämringar av skatten på husbilar ska stoppas.

Samtidigt riktade de en uppmaning till berörda myndigheter att avvakta med att göra förändringar av nuvarande regelverk till dess att politikerna hinner återkomma med ny lagstiftning.

Sedan bonus-malus-skatten infördes 2018 har den haft omfattande negativa konsekvenser för såväl tillverkare av husbilar som återförsäljare, campingar och svensk besöksnäring.

Den orättvisa beskattningen riskerar dessutom att återigen fördubblas om de förslag som just nu förbereds hos Transportstyrelsen och Skatteverket genomförs. (M) sätter nu ned foten och klargör – vi vill lösa detta!

– Skattefrågan kring husbilar är prioriterad för Moderaterna. Det här slår hårt mot många berörda parter och kan påverka arbetstillfällen på landsbygden negativt. Vi kommer nu att driva detta med våra samarbetspartier och återkomma under året med detaljer kring hur en lösning kan se ut. Det finns flera olika sätt att göra detta och jag vill inte låsa mig till ett enda innan förhandlingen är klar, säger Edward Riedel.

Rulla till toppen