Gör det själv: Montera gasfilter

Publicerad: 2020-09-11   Uppdaterad: 2023-04-18

Ett effektivt gasfilter lyfts fram som allt viktigare för gasolutrustningen i campingfordon. Så här fungerar de och så monteras utrustningen.

I gasströmmen från gasolflaskan följer ofta mindre oljepartiklar med in i regulatorerna, som då riskerar att sättas igen så småningom. 

– Den oljan är aggressiv mot gummit som sitter i regulatorn och i de ventilsäten som finns i utrustningen.

– Oljan gör att gummit sväller och ”täpper” till munstycken, så att gasen inte kan flöda fritt. Det kan resultera i att regulatorn till slut inte släpper igenom någon gasol.

– I vår nya generation gasfilter samlas oljan i botten av filterbehållaren och sugs där upp av ett filterpad, berättar Stephan Lesniak på tillverkaren Truma.

Gör det själv: Montera gasfilter
Ett filtrerad fångar upp oljepartiklar från gasen.
HÖGER: Filtren monteras mellan slangarna och regulatorn.

I de flesta fall är det tämligen enkelt att montera ett gasolfilter i gasolskåpet på husbilar och husvagnar.

Gasolslangen skruvas loss från gasolregulatorn och mellan slangen och regulatorn monteras filtret.

Anslutningen (huvudmuttern) mellan gasfilter och regulator ska ha ett rekommenderat åtdragningsmoment av 4-5 Nm. 

Slang med slangbrottsventil ansluts till gasfiltret och spänns fast med tillhörande plastnyckel. När denna kuggar över är slangen rätt spänd mot filtret.

Gasfiltret kan skruvas fast i väggen i gasolskåpet med ett speciellt fäste.

En montering av gasolfilter är tämligen enkel i de flesta gasolskåp. Men i vissa fall kan det vara trångt och det finns då 90-graders rörvinklar, som kan installeras mellan filtret och slangarna eller mellan regulatorn och filtret.

Gör det själv: Montera gasfilter
VÄNSTER: Gasfiltret öppnas vid filterbyte.
HÖGER: Gasslangarna dras åt med en medföljande plastnyckel.

Det finns i dagsläget, märkligt nog, inga lagstadgade regler eller myndighetskrav för gasol-installation i fritidsfordon.

Men producenterna av gasolutrustning, i detta fall Truma, betonar att fackpersonal ska anlitas för installationen och framför allt för att genomföra en avslutande läckage-test.

– Detta för att produkten ska monteras rätt, få full funktion och säkerhet samt att fullständig garanti ska gälla, betonar Stephan Lesniak.

Rulla till toppen