Håll rent i gasolskåpet

Publicerad: 2021-11-22   Uppdaterad: 2023-04-18

De som plockar gasolskåpet på husbilar och husvagnar fullt med allehanda prylar bör vara medvetna om att de tar en säkerhetsrisk.

Håll rent i gasolskåpet
Per-Anders Blommefors pekar på risker.

På de flesta campingfordon finns ett ventilerat förvaringsskåp för två gasoltuber på vardera elva kilo gasol. Sker ett gasläckage från en sprucken slang eller en brusten rörkoppling, ska gasen rinna ut genom en dräneringsöppning i golvet. Men det kräver då att inget hindrar ett fritt utlopp i öppningen.

Många använder nämligen gasolskåpet som förvaringsplats för allehanda grejer. Där göms ofta den starkt doftande toavätskan, handskar, tvättprylar, vattenslangar och mycket annat som man inte vill ha inne i
fordonet.

Kanske läggs sakerna ovanpå eller emellan gasol-flaskorna och finns det bara en gasflaska i skåpet avsett för två flaskor, blir det gott om plats för diverse saker. Men det gäller att dräneringsöppningen i skåpets golv inte täcks över. Uppstår ett läckage av gasol och golvdräneringen är täppt rinner gasen inte ut utan riskerar att leta sig in i boutrymmet.

Håll rent i gasolskåpet
Utrustningen måste skyddas från skada.

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen, betonar vikten av att gasoltuber förvaras på rätt sätt i campingfordon.

– Plockas skåpet fullt med andra saker, finns dessutom risken att gasolutrustningen eller skåpet skadas. Gasolledningar och regulatorer får inte påverkas. Gasflaskor av komposit är också känsligare för åverkan jämfört med stålflaskor.  Ventilationen i skåpet får självfallet inte inskränkas på något sätt, betonar han och lyfter fram vikten av att en täthetskoll av gasolsystemet görs regelbundet.

–Lyckligtvis är också många noga med att alltid göra en täthetskontroll i samband med besiktningen av fordonet, avslutar Per-Anders Blommefors.

ATT TÄNKA PÅ

• Det finns inga lagstadgade regler eller myndighetskrav för gasolinstallation i fritidsfordon. Däremot kan felmonterad gasolutrustning som orsakar skada medföra ansvarstagande för den som utfört installationen på ett felaktigt sätt.

• Gasol är tyngre än luft och rinner vid läckage ut genom en dräneringsöppning i gasolskåpets golv.

• Läs på hur du ska hantera flaskbyte, påfyllning och läckage. 

• Ta med bruksanvisningen på resan.

Rulla till toppen