Gör det själv: Byt lås men behåll nyckeln

Publicerad: 2023-08-31   Uppdaterad: 2023-08-30

En-nyckelsystem är en välsignelse, inte minst i en husvagn eller husbil med alla utvändiga lås, men när något går sönder gäller det att hitta en smart lösning.

Tidens tand, kanske i kombination med hårdhänt behandling av husbilens tidigare ägare, hade gjort att tre av låsen på våra lastluckor hade gett upp. Två hade spruckit och fallit i bitar, medan det tredje låset ”bara” kändes slappt och otryggt.

Att enbart byta ut själva låsen skulle vara en barnlek – de sitter med fyra skruvar från insidan – men vi ville ogärna göra avkall på den bekvämlighet som en-nyckelsystemet innebär.

Att köpa nya lås med cylindrar som passar våra befintliga nycklar visade sig vara en omöjlighet. Inte heller gick det att få tag på tre lås med identiska cylindrar (vilket hade gjort att vi fått endast en extranyckel på knippan). Istället skulle det få bli tre nya lås med olika nycklar – och således tre extranycklar. Såvida inte…

Lås utan låscylinder samt specialverktyg för demontering/montering av låscylindern hittade vi på internet. Dessutom behövs några enkla handverktyg.
Lås
Att byta ut den här modellen av lås är inte något större problem, det sitter med fyra skruvar från insidan av luckan. Något tätningsmedel behövs inte – den medföljande gummipackningen anses vara tillräcklig.

Tack vare att våra dörr- och lucklås – i likhet med de flesta moderna husvagns- och husbilslås – är utrustade med låscylindrar av fabrikatet Zadi, är dessa lätta att byta ut. Det enda som behövs är ett speciellt demonterings- och monteringsverktyg, som lätt går att hitta på internet. 

Efter lite letande fann vi också lucklås utan låscylindrar. Totalkostnaden för tre sådana och ett specialverktyg blev cirka 1 800 kronor, vilket är 600 kronor billigare än vad tre lucklås med låscylindrar skulle ha kostat.

Fotnot: För att låscylindern ska kunna demonteras med hjälp av demonterings- och monteringsverktyget, måste låset vara upplåst med ”rätt” nyckel. Någon möjlighet att använda specialverktyget som huvudnyckel finns således inte.

När verktyget sticks in helt i den upplåsta låscylindern dras skivan som håller cylindern på plats i låset in så att lås-cylindern enkelt kan dras ut ur låset.
För att återanvända låscylindern, och därigenom kunna ha kvar en-nyckelsystemet, används detta specialverktyg som ser ut som ett nyckelämne – om än något längre.
Lås
Rulla till toppen