Höjd fordonsskatt från 2015

Publicerad: 2015-01-13   Uppdaterad: 2015-01-13

För att ytterligare öka andelen fordon med låga koldioxidutsläpp höjdes fordonsskatten från och med den 1 januari i år. För personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005 är höjningen större ju mer koldioxid bilen släpper ut. Det gäller även husbilar (personbilar klass II) samt lätta lastbilar...

För att ytterligare öka andelen fordon med låga koldioxidutsläpp höjdes fordonsskatten från och med den 1 januari i år.

För personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005 är höjningen större ju mer koldioxid bilen släpper ut. Det gäller även husbilar (personbilar klass II) samt lätta lastbilar och bussar som har blivit skattepliktiga för första gången efter 2010.

För personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som inte uppfyller detta är det i stället vikten som avgör fordonsskattens storlek. Höjningen blir elva procent för dieseldrivna bilar och 14 procent för övriga bilar. Det ska motsvara höjningen för ett genomsnittligt fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp.

Beloppen för fordon som beskattas efter koldioxidutsläpp höjs från 20 till 22 kronor per gram utsläpp av koldioxid för bensin- och dieseldrivna bilar och från tio till elva kronor för bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, exempelvis etanol och biogas. Gränsen för när beloppet börjar tas ut sänks, från tidigare 117 gram koldioxid per kilometer till 111 gram. För dieseldrivna bilar höjs den så kallade bränslefaktorn, från 2,33 till 2,37.

De fordonsägare som redan har betalat fordonsskatt som avser en period som sträcker sig längre än den 1 januari 2015 kan behöva göra en extra inbetalning. Transportstyrelsen beräknar att cirka en miljon bilägare kommer att få en extra avi.
Källa: Transportstyrelsen

Webbtips:
Räkna ut din nya foddonsskatt här

Rulla till toppen