Intresset fortsätter att öka – starkt 2016

Publicerad: 2017-01-09   Uppdaterad: 2017-01-09

Försäljningen av husvagnar och husbilar i Sverige blev mycket god, det står klart nu när siffrorna från 2016 presenteras av Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF. Under helåret 2016 nyregistrerades totalt 8.808 fritidsfordon i Sverige och därmed hamnade man snuddande nära rekordåret 2008 då det registrerades 9.090 husvagnar och husbilar. På hösten 2008 inträffade bank- och finanskrisen som...

Försäljningen av husvagnar och husbilar i Sverige blev mycket god, det står klart nu när siffrorna från 2016 presenteras av Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF.

Under helåret 2016 nyregistrerades totalt 8.808 fritidsfordon i Sverige och därmed hamnade man snuddande nära rekordåret 2008 då det registrerades 9.090 husvagnar och husbilar. På hösten 2008 inträffade bank- och finanskrisen som slog hårt mot försäljningen av både bilar, båtar och fritidsfordon. Men efter det stålbadet har branschen återhämtat sig och är alltså nu tillbaka i gammal fin form.

En stor förändring och tydlig trend under 2016 är att allt fler väljer husbil. Under rekordåret 2008 utgjorde husbilarna 38 procent av försäljningen i Sverige men under 2016 är det hela 60 procent som väljer husbilen framför husvagnen.ål nteras av Husgagnsbranschens, båtar och fritidsfordon. Men efter det stret 2009 dårån 2016 presenteras av Husgagnsbranschens

”Glädjande är att ökningen för både husvagnar och husbilar ligger långt över vad vi förutspådde våren 2016,” säger HRF:s ordförande Tomas Haglund.

Branschens prognos inför innevarande år är att ökningen fortsätter, dock blir den kanske inte lika stor under 2017 som under 2016. Antalet nyregistrerade husvagnar under 2016 ökade med 10,1 procent till 3.487, ökningen för husbilar var 31,9 procent och totalt registrerades 5.321 husbilar i Sverige. Håller prognosen tyder mycket på att 2017 kan bli ett nytt rekordår för husvagnar och husbilar i Sverige.

Rulla till toppen