Ny rapport: Här finns Sveriges sämsta vägar

Publicerad: 2017-07-19   Uppdaterad: 2023-04-18

Över en procent av vägarna som organisationen Motormännen har undersökt i en ny rapport är i så dåligt skick att de är obehagliga att köra på – och dessutom dyra att reparera. Motormännen har totalt kört 8.650 mil på svenska vägar och använt mobilappen Roadroid för att mäta ojämnheter i vägen. I undersökningen har testresultat från...

Över en procent av vägarna som organisationen Motormännen har undersökt i en ny rapport är i så dåligt skick att de är obehagliga att köra på – och dessutom dyra att reparera.

Motormännen har totalt kört 8.650 mil på svenska vägar och använt mobilappen Roadroid för att mäta ojämnheter i vägen. I undersökningen har testresultat från 7.300 mil väg tagits med. Uppsala och Blekinge finns inte med på grund av för litet dataunderlag.

Totalt sett har Sverige en riktigt bra vägstandard, särskilt på Europavägarna och riksvägarna. De mindre länsvägarna har en lite större andel underkända sträckor.

1,3 procent av de 3.000 mil Europaväg som Motormännen kört klassas som underkända sträckor. Det motsvarar knappt 40 mil. På riksvägarna klassas 19 mil som underkända sträckor och för länsvägarna är den siffran knappt fem mil.

Rapporten visar tydligt att vägnätet i norra Sverige är eftersatt. Norrbotten ligger allra sämst till med 6,6 procent underkända vägar. Därefter följer Jämtland, Västerbotten och Västernorrland.

Bland de tio sämsta riksvägarna finns alla utom en i norra Sverige. Bland länsvägarna finns alla tio sträckor med sämst resultat i norra Sverige.

Stockholm har 1,4 procent underkända vägsträckor. Bäst är Örebro, Västmanland och Halland.

En ojämn väg ger sämre grepp och ökar risken för olyckor – särskilt när det är halt. Ojämna vägar sliter också på bilen, bidrar till en obekväm resa, gör vinterväghållningen svårare och ger sämre vattenavrinning.

Här kan du ladda ned hela rapporten i PDF-format.

Ny rapport: Här finns Sveriges sämsta vägar
Rulla till toppen