Larmen om dieselbilarnas utsläpp är överdrivna

Publicerad: 2017-11-08   Uppdaterad: 2023-04-18

Debatten om dieselbilarnas utsläpp väcker mycket känslor. Dieselbilarna har på ganska kort tid gått från att vara miljöklassade till att – eventuellt – förbjudas, om de nya miljözonerna blir verklighet. Dieselbilsförbudet i miljözonerna gäller inte nya bilar som klarar Euro 6-utsläppskraven, men påverkar ändå dieselbilarnas image negativt. Det i sin tur sänker andrahandsvärdet och det påverkar...

Debatten om dieselbilarnas utsläpp väcker mycket känslor. Dieselbilarna har på ganska kort tid gått från att vara miljöklassade till att – eventuellt – förbjudas, om de nya miljözonerna blir verklighet.

Dieselbilsförbudet i miljözonerna gäller inte nya bilar som klarar Euro 6-utsläppskraven, men påverkar ändå dieselbilarnas image negativt. Det i sin tur sänker andrahandsvärdet och det påverkar bilägarnas ekonomi i allra högsta grad.

De senaste siffrorna visar att allt fler svenska bilköpare skippar dieselmotorn och om hur andrahandsvärdet för dieselbilar kan vara på väg ned.

Larmen om dieselbilarnas utsläpp är överdrivna
Lena Nerhagen är forskare på VTI.

Men den senaste tidens debatt om dieselbilarnas utsläpp är överdriven, enligt Lena Nerhagen, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

”Min bedömning är att problemen med dieselbilar i Sverige är överdrivna. Halterna av NOx och NO2 har minskat under en rad av år men minskningen har nu planat ut”, säger hon till Dagens Nyheter.

Samtidigt är myndigheten Trafikanalys tveksamma till hur stor effekt ett dieselbilsförbud egentligen skulle ha. Den ekonomiska vinsten skulle bara bli 333 miljoner över en tioårsperiod, enligt Trafikanalys.

Larmen om dieselbilarnas utsläpp är överdrivna

Lena Nerhagen har rätt i att utsläppen av kväveoxider har minskat ordentligt de senaste 30 åren – enligt statistik från Naturvårdsverket från 140.000 ton per år 1990 till 44.000 ton per år 2015.

Men hon har också rätt i att minskningen till viss del har stannat av, och tittar vi på kväveoxidutsläpp från just dieselbilar har de istället ökat från 2.000 ton till över 12.000 ton under samma period.

Sverige är inte särskilt hårt drabbat av luftföroreningar, enligt Lena Nerhagen, och hon säger också att det är viktigare att sänka koldioxidutsläppen än att minska utsläppen av kväveoxider. Det skulle i så fall tala för att moderna dieselbilar är en relativt bra lösning på kort sikt.

Det resonemanget tar dock inte hänsyn till att många moderna bilar – oavsett om de har bensin- eller dieselmotor – släpper ut betydligt mer än vad som är tillåtet i verklig trafik.

Rulla till toppen