Coachman Vision är en av tre modellerserier, de övriga är Pastiche och VIP.

Kabe köper del av brittiskt företag

Publicerad: 2018-09-29   Uppdaterad: 2018-09-19

Kabe Group AB har förvärvat 21,5 procent av aktierna i Coachman Group LTD, ett engelskt företag som tillverkar husvagnar.

Förvärvet består av två delar. Dels köp av aktier av nuvarande aktieägarna för 1,5 miljon pund och dels genom en riktad nyemission på samma summa.

Förvärvet innehåller även en option för Kabe att vid senare tillfälle förvärva ytterligare 11 procent av aktierna i Coachman Group LTD. Förvärvet beräknas kunna slutföras den 1 augusti.

Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar i England. Verksamheten bedrivs sedan 30 år i egna lokaler i Hull. Omsättningen uppgick under det senaste räkenskapsåret till 36,1 miljoner pund (cirka 400 miljoner svenska kronor).

Såväl Kabes som Coachmans produktprogram marknadsförs inom premiumsegmentet. Företagen konkurrerar emellertid inte med varandra, då produkterna säljs på skilda marknader. Kabes förvärv möjliggör för företagen att samarbeta gällande produktutveckling och inköp, samt utbyte av produktionsteknik.