Sämre syn vid mörkerkörning innebär allvarlig trafikfara.

Trafikrisk i mörkret

Publicerad: 2019-03-06   Uppdaterad: 2019-03-01

1,4 miljoner bilister på de svenska vägarna upplever sämre syn i mörker och samtidigt har 540 000 bilar felaktig belysning, enligt Bilprovningen.

Synbesiktningen (Sveriges största syntest av bilförare via samarbete med Synoptik) visar att 7 av 10 bilister upplever att de ser sämre när de kör i mörker. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var fjärde bil har felaktig belysning vilket gör det ännu svårare att se och synas.  

– Felaktig belysning, trafikfarlig syn och att många upplever att de ser sämre i mörker innebär en allvarlig trafikfara. Att testa sin syn regelbundet borde vara lika självklart som att själv kontrollera och besiktiga bilen, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.