Sverige halkar efter

Publicerad: 2019-09-05   Uppdaterad: 2019-08-28

Varje år tar European Transport Safety Council (ETSC) fram statistik gällande olyckor med dödlig utgång på vägar inom EU. Med facit i hand kan det noteras att vi troligtvis inte kommer att nå målet om en halvering av dödsolyckor till 2020.

Enligt forskningen sänktes bara dödolyckorna inom EU med en procent under det gångna året. Detta innebär att sänkningen måste ske med lite drygt 20 procent under pågående år för att målet ska nås.

Sverige brukar allmänt anses vara ett säkert land när det gäller trafik. Däremot är vi inte längre där vi en gång har varit. När studierna startade (2010) var vi etta på listan – nu är vi bara sjua. 

I topp ligger Norge. Där är risken minst att omkomma i en trafikolycka, baserat på antalet invånare. I botten på listan hamnar Rumänien. De har nästan dubbla antalet omkomna jämfört med genomsnittet. 

Totalt dog 25 047 i trafikolyckor inom EU 2018.

Rulla till toppen