Skattekampen rullar vidare

Publicerad: 2020-06-25   Uppdaterad: 2020-06-22

Med varsamhet och respekt inför pandemin rullar husbilssäsongen 2020 igång så smått. En säsong som kommer att präglas av semester på hemmaplan.

Alltjämt väntar både husbilsbransch och husbilsägare på ett besked om den oproportionerliga och orättvisa beskattningen av nya husbilar. 

Konsekvensen av den är att försäljningen på den svenska marknaden djupdykt samtidigt som import av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda har ökat. 

I Storbritannien, det enda landet utöver Sverige som infört WLTP-modellen för husbilar, beslutade parlamentet med en 85-procentig majoritet att den ska tas bort och skrotas omedelbart. Den är både orättvis samt mer till ekonomisk skada än miljömässig nytta, enligt britterna. 

– I dagarna har vi tillskrivit finansminister Magdalena Andersson, S, och infrastrukturminister Tomas Eneroth, S, med en begäran om en skatteändring, att skatten blirproportionerlig till fordonet, säger Tomas Haglund, ordförande för branschorganisationen Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF. 

Han berättar att Skatteverket, på Finansdepartementets uppdrag, har utrett möjligheterna till mer flexibla villkor för av- och påställning av husbilar utan att finna en vidare farbar väg mot en rättvisare beskattning.

– Allt hindras av systemtekniska begränsningar hos Transportstyrelsen och detta är paradoxalt eftersom husbilen är det mest klimatsmarta och hållbara semesteralternativet för en familj, förklarar Tomas Haglund.

Enligt Tomas Haglund är de berörda ministrarna överens med HRF om att den nya beskattningen av husbilar både är orättvis och, inte minst, olycklig för både för bransch och konsument.

– Det var därför som finansministern initierade Skatteverkets utredning. 

– Bäst vore att Sverige följde den brittiska linjen om att slopa den orättvisa WLTP-modellen för beräkning av CO2-beskattning av husbilar helt, avslutar Tomas Haglund.

Rulla till toppen