Avställning: Bättre men inte bra

Publicerad: 2020-10-29   Uppdaterad: 2023-04-18

Till nästa sommar kan det bli mer förmånligt att ställa på och av husbilar under kortare perioder och därmed kan husbilsägare minska sin fordonsskatt.

Enligt ett förslag, som regeringen nu skickar till Lagrådet, ska karenstiden vid avställning kortas från 15 till 4 dagar från och med 1 mars nästa år. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna beslutas i budgeten för 2021.

Förslaget beräknas innebära att en ägare till en nyare husbil kan minska sin fordonsskatt med 2 000–3 500 kronor per år.

Avställning: Bättre men inte bra
Tomas Haglund, ordförande i branschorganisationen HRF, menar att regeringen inte har gjort tillräckligt i frågan kring den höga skatten för nyregistrerade husbilar.

Fordon som är avställda är som utgångspunkt inte skattepliktiga. Enligt nuvarande regler gäller dock en karenstid på 15 dagar vid avställning av fordon. Karenstiden innebär att om fordonet ställs på igen inom den angivna 15-dagarsperioden ska fordonsskatt betalas från avställningsdagen i stället för från dagen för påställning.

Den kortare karenstiden gäller under husbilens tre första år i trafik, vilket motsvarar den period då det tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp för fordonet till följd av bonus-malus-systemet. Förslaget bedöms minska statens skatteintäkter med 30 miljoner kronor 2021 och med 42 respektive 53 miljoner kronor de två efterföljande åren. 

Branschorganisationen HRF menar emellertid att detta inte är tillräckligt.

– Vi vill se en helt borttagen karens. Som jag förstått saken var det planen, men sedan kunde Transportstyrelsen inte lösa det av någon teknisk anledning. Miljöpåverkan är relativt sett väldigt liten, ändå straffas man med så här höga skatter. Min känsla är att man inte riktigt förstår husbilsvärlden, säger Tomas Haglund, ordförande för HRF, i en intervju med Expressen.

Rulla till toppen