Nu ska krocksäkerheten för husbilar höjas

Publicerad: 2020-12-02   Uppdaterad: 2020-12-03

Krocktester med husbilar har visat stora brister i trafiksäkerheten. Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur krocksäkerheten kan förbättras.

Underlaget ska sedan användas för att driva frågan internationellt, eftersom husbilar omfattas av harmoniserade regler som är överenskomna inom EU.

– Det är oacceptabelt att vi ser den här typen av brister. Det ska vara tryggt att färdas på vägarna, oavsett om du åker i en vanlig bil eller i en husbil. Därför får Trafikverket nu det här uppdraget, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Husbilar omfattas av ett regelverk som är överenskommet inom EU. Kunskapsunderlaget Trafikverket ska ta fram har syfte att fungera som grund när Transportstyrelsen för svensk räkning förhandlar om fordonsregelverket internationellt. Ambitionen är att kraven som ställs på husbilar ska förändras så att husbilar blir säkrare.

Under uppdragets gång ska Trafikverket inhämta synpunkter från både tillverkare och brukare av husbilar, i syfte att kunna belysa möjliga konsekvenser av olika förslag på förändringar. Detta ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2020.

Rulla till toppen