Svensk camping: En fjärdedel tappades

Publicerad: 2021-05-04   Uppdaterad: 2021-05-02

Tillväxtverkets preliminära statistik över gästnätter 2020 visar att svenska campingplatser tappade 24 procent jämfört med 2019.

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen generellt i Sverige (antalet utländska gästnätter gick ner rejält under perioden mars–december, det vill säga sedan utbrottet började).

Normalt står internationella gäster för mer än 25 procent av beläggningen under sommarperioden men stängda gränser gjorde att många svenska destinationer drabbades hårt. På flera håll mildrades dock effekterna av ett ökat inhemskt resande.

Fotnot: Statistiken bygger på preliminära siffror från Tillväxtverket och statistikmyndigheten SCB där det kan förekomma en viss eftersläpning. Den slutliga statistiken publiceras i april 2021. Därför ska
resultatet tolkas med viss försiktighet

Rulla till toppen